Må kutte hodet av elgen

I løpet av høstjakta må elgjegerne i Malvik kutte hodet av elgen å sende inn. I høst samler NINA inn hoder fra inntil 4 200 elg, hjort og villrein i utvalgte overvåkingsområder på oppdrag fra Miljødirektoratet. Dette skal bidra til å kartlegge forekomsten av chronic wasting disease (CWD) i Norge. Sykdommen CWD er en prionsykdom … Les mer