Vedtak som virker vs. usikkerhet og antakelser

I et leserinnlegg 19.12. skriver Thomas Ulstad (SV) om lærertetthet i Malvikskolen. Man kan lese at posisjonen i Malvik (SP og AP) vedtar seg bort fra fakta og Ulstad virker bekymret for at posisjonen ikke har vilje til å gjøre vedtak som virkelig vil øke lærertettheten eller som koster penger. Det hadde vært interessant å vite hvilke … Les mer

Året 2020

Året da antall fylker i Norge ble redusert fra 18 til 11. Antall kommuner i ble redusert fra 422 til 356, gjennom 42 kommunesammenslåinger.2020 er året da FrP forlot regjeringen, og gav fra seg sine sju statsråder. Storbritannia forlot EU, og Brexit ble formelt fullført. Den 11. mars erklærte Verdens helseorganisasjon, Covid-19 for en pandemi. Grand Prix … Les mer

$112

Innlegg fra Natur og Ungdom: Den 3. november tente folk fra hele landet lys til støtte for klimasøksmålet. Vi tente lys for opplysning, håp om endring i en mørk tid, for at kunnskap og vitenskap lyttes til, og for vår alles rett til et levelig miljø. Tirsdag 22. desember tapte Greenpeace og Natur og Ungdom … Les mer

Man kan ikke vedta seg bort fra fakta

Innlegg fra Malvik SV ved Thomas Ulstad: Kommentar til Bjørn Wannebos innlegg 17.desember: Mangel på lærere er noe SV lenge har påpekt overfor partiene som sitter med makta i Malvik. Hver gang blir vi møtt med at dette ikke stemmer og at Malvik oppfyller kravet til lærernorm. I fredagens Adressa kan vi lese en uttalelse fra fylkesmannen som sier at … Les mer

Malvik kommune må følge loven!

Innlegg fra Nina Hågensen Venås, Utdanningsforbundet i Malvik: Den lovpålagte Lærernormen er heller ikke i 2020 oppfylt på tre av sju skoler i Malvik kommune!  Fylkesmannen sier til Adresseavisen at kommunene ikke har noe valg, den lovpålagte lærernormen skal oppfylles!   Ved budsjettbehandlingen i 2019, sa Utdanningsforbundet Malvik tydelig fra til Rådmann og politikere at lærernormen ikke … Les mer

Politikere i Malvik – Nå må dere våkne!

Leserinnlegg fra Bjørn Wannebo: For tredje år på rad, siden innføringen av lærernormen ved skolestart i 2018, innfrir ikke skolene i Malvik kommune normen. I år er det 3 av 7 skoler i kommunen som ikke har nok lærere til elevene våre. Det mangler til sammen 2 hele lærerstillinger.  Over statsbudsjettet har Malvik kommune fått … Les mer

Kommunestyrets behandling av skolesaken på Vikhammer var en selsom opplevelse

Leserinnlegg av Torgrim Jacobsen, Vikhammeråsen: Jeg fulgte hele kommunestyrebehandlingen angående bygging av ny ungdomsskole på Vikhammer via strømming på nettet, og jeg må si det var en selsom opplevelse. For meg er det ubegripelig at kommunestyrerepresentantene  aksepterer å måtte fatte en så viktig beslutning basert på det utilstrekkelige beslutningsgrunnlaget de hadde tilgjengelig. Hadde alle aktuelle … Les mer

Høyres forslag til Malvik-budsjett

Innlegg fra Malvik Høyre: Vi presenterer i dette innlegget vårt innspill til budsjett for 2021, og til økonomiplan for perioden 2022-2024.  Ny barnehage på Vikhammer De som bor og sogner til tettstedet Vikhammer, har ventet alt for lenge på ny barnehage. Vi i Malvik Høyre mener at dette vil komme raskere på plass, og redusere … Les mer

I krisetid er den viktige kulturskolen enda viktigere for barn og unge

Innlegg fra Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd: Kommunene er i innspurten av krevende budsjettprosesser. Prioriteringer må gjøres. Norsk kulturskoleråd vet at kulturskolen utgjør en forskjell for mange barn og unge – også under en pandemi. Kulturskolerådet håper derfor at kommunene tar kunnskapsministerens oppfordringer til følge, og opprettholder dagens aktivitetstilbud for barn og unge – … Les mer