Begrensning i reiser mellom kommunene ut januar 2021

Pressemelding: Trondheimsregionen er en felles arbeids- og boligmarkedsregion. Derfor ønsker vi åsamarbeide tett i bekjempelsen av pandemien. Trondheimsregionen består av kommuner med ulike utgangspunkt, forutsetninger og smittesituasjon. Dette betyr at det både er – og fortsatt må påregnes ulike pandemitiltak i de ulike kommunene. Det kommunene har felles er imidlertid et klart ønske om å … Les mer

Det må nevnes

I dag er det på sin plass med en kommentar når kommunestyret i Malvik møtes til årets siste og viktigste møte. Budsjettmøtet. Men hva fokuseres det på i forkant? Det er tre saker vi bør stoppe opp ved.  Mobbeombud Som en av de første kommunene i landet innførte Malvik, etter å ha blitt kalt «mobbekommune» … Les mer

Rausheten som kom for seint

Innlegg av Helle Garberg Rånes: Rausheten som kom for seint. Det hviler en sorg over landet vårt. Første juledag sitter jeg og spiser rester av julemat da det tikker inn et nyhetsvarsel på telefonen min. «Ari Behn er død.» Jeg reagerer med vantro, klikker meg inn på Adresseavisen.no. Familien er åpen om at han har … Les mer

Tanker etter julekvelden

Innlegg fra Bernt Ole Ravlum Bernt Ole Ravlum i Mostadmark har sendt oss dette innlegget med et skrått blikk på mat-tradisjonene på julaften. Tanker etter julekvelden Nå er kvelden over – ribba er ribbet og pakkene er pakket både ut og inn – det er på tide å ringe den store høytid inn, klokka er kvart … Les mer