FiFo på fredag: Døm sjøl

«Til lags åt alle kan ingen gjæra»- sitatet er fra dikteren Ivar Aasen (1813-1896) og blir ofte tatt frem når noen har tatt en upopulær avgjørelse, gjerne i en betent politisk sak. Og det er jo klart, det går ikke an å tilfredsstille alt og alle, som i pose og sekk. Men det finnes unntak. … Les mer

Tviler på de som bestemmer

FiFo på Fredag: Sier Johan Falkberget, Henrik Ibsen og Sigrid Undset noe?  Ikke?  De er tre av landets største forfattere, som har skrevet både skuespill og bøker som har blitt dramatisert for scene.  Hommelvikjenta Rut Tellefsen (født Fredriksen) debuterte på Det Norske Teatret i 1956, og har siden vært en bærende kraft innen norsk teater. Nå … Les mer

FiFo på fredag: Av med hatten!

Det er ganske unikt, og veldig kult, det som skjer i Hommelvik om dagen. En gjeng glade og dyktige amatører, sammen med profesjonelle sangere, setter opp musikalen Evita. Bortimot 50 personer er samlet til innsats i Bruket kulturhus, til forestillinger, hele ti i tallet. Det er mye som taler mot, at det skal være mulig … Les mer

Luftslott med statsstøtte

FiFo på fredag: Luftslott med statsstøtte Nylig godkjente formannskapet i Malvik en søknad fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NIT), avdeling Malvik, om støtte fra statlige Covid-19 midler til en forstudie rundt Næringslivets hus i kommunen. Forstudiet er konkret lokalisert til Hommelvik Stasjonsby og NIT fikk over en kvart million til formålet. I den midlertidige forskrift om … Les mer

Heis flagget – cut the crap

FiFo på fredag Denne uka fikk næringsliv og utbyggere i Malvik kommune, gladnyheten om at Kommunal- og moderniseringsdepartementet hadde avvist Fylkesmannen sine innsigelser mot de vedtatte planene om utbygging av næringsområdet på Vullu-Storsand, kolonihage i Herjuan og boligfelt på Karlslyst. Jubelen stod i taket både hos grunneiere og på Rådhuset. Og det med rette. Det … Les mer

Stas- eller statsbudsjett

For litt over en uke siden la finansministeren frem rikets budsjett for neste år. En av parolene var, at nå skal det brukes mindre oljepenger. For vårt område er det nok milliardsatsningene på vei og jernbane som vil være synligst. På mitt lille redaktørkontor mottok jeg nok et femtitalls pressemeldinger, fra ulike i interesseorganisasjoner etter … Les mer

FiFo på fredag – Heder og ære

Æres den som æres bør, heter det. Og tradisjonelt har vi hedret og æret personer gjerne etter et langt liv og virke. Så kommer de litt yngre og vil hedre sitt forbilde med å omdøpe en gate etter sin helt, Ingrid Aune. Hun ble Malviks første kvinnelige ordfører og AUF mener hennes innsats i løpet … Les mer

FiFo på fredag: Pride hadde fortjent mer

Sist lørdag markerte Trondheim Pride festivalen to steder i Malvik. Dessverre var de nokså ensomme ved sine markeringer. I Hommelvik møtte dessverre ingen opp, med unntak av de som hadde jobb-ærend (journalister og ordfører, journ.anm). Og det er egentlig både oppsiktsvekkende, merkelig og beklagelig. For i Malvik har til og med kommunestyret vedtatt at Pride … Les mer