Vedtak som virker vs. usikkerhet og antakelser

I et leserinnlegg 19.12. skriver Thomas Ulstad (SV) om lærertetthet i Malvikskolen.

Man kan lese at posisjonen i Malvik (SP og AP) vedtar seg bort fra fakta og Ulstad virker bekymret for at posisjonen ikke har vilje til å gjøre vedtak som virkelig vil øke lærertettheten eller som koster penger.

Det hadde vært interessant å vite hvilke vedtak Ulstad hadde i tankene da han skrev dette innlegget. Et kjapt tilbakeblikk på året som har gått siden valget viser nemlig noe annet:

Både Senterpartiet og Arbeiderpartiet har programfestet økt lærertetthet i skolen. Det var derfor ikke vanskelig å bli enige om å forankre dette i vår politiske felleserklæring for perioden.

Vi vedtok i fjor å øke skolebudsjettene med en million hvert år for å øke lærertettheten. Dette kom i tillegg til rammeøkningen som skulle dekke bortfall av øremerkede midler fra staten.

I samme møte vedtok vi også vår felleserklæring som en veileder for Malviks prioriteringer. En av disse prioriteringene er økt lærertetthet og i rådmannens budsjettforslag for 2021 lå det allerede før politisk behandling inne nok ressurser til å oppfylle lærernormen. Likevel valgte vi å vedta at økte frie inntekter i tiden fremover skal prioriteres til skole (og helse).

Det er vanskelig å se hvilket motiv Ulstad skulle ha for å skape usikkerhet hos lærere og foreldre i Malvik tett innpå jula. Man skulle tro at det har vært nok av det en stund. Det kan virke som at Ulstad prøver å fremstille det som at man er avhengig av et SV i posisjon for at skole skal prioriteres.
Det går altså helt fint uten.

I årets budsjettbehandling var det eneste forslaget fra SV på skoleområdet å bruke fondsmidler (engangspenger) i 2021 til å dekke inn en antatt økning i sykefravær. Vikarkostnader grunnet korona tas det høyde for også i vårt budsjett så hva denne «satsingen» på økt vikarbruk skal dekke er vanskelig å si.

Skolehverdagen for elevene i Malvikskolen skal være preget av trygghet og trivsel med grunnlag for læring og vekst. I en tid med beskjedne statlige overføringer til kommunene med tøffe prioriteringer hvert år er det unødvendig av SV å skape usikkerhet i skolene på feilaktig grunnlag. 

Jeg forsikrer at flertallet i Malvik vil fortsette å gjøre vedtak som støtter opp under økt lærertetthet i skolen. Både Ulstad og de som måtte ha lest innlegget hans kan senke skuldrene resten av romjula og møte det nye året med en bekymring mindre.

Fortsatt god jul og et godt nytt år.

Ketil Sivertsen

Utvalgsleder for oppvekst og kultur i Malvik. Gruppeleder SP.