Enda en ansatt ved helsetunet smittet

Pressemelding fra Malvik kommune: Torsdag 31. desember er det registrert to nye smittede i Malvik.

De smittede er:

1: Person i 20-årene, med mildt sykdomsforløp. Smittesporing pågår.

2: Ansatt ved Hommelvik helsetun, med mildt sykdomsforløp. Smittet av nærkontakt. Ingen relasjon til tidligere smitte ved helsetunet.

Helsetunet har hatt svært strenge smittevernrutiner internt, samt hyppig testing siden tidligere smittetilfeller, og risikoen for smitte av beboere/ansatte er vurdert som svært lav.

Alle nærkontakter av smittet er karantenesatt. Alle pårørende til beboere informeres direkte fra helsetunet.