Skal diskutere smittesituasjonen og aktuelle tiltak med nabokommunene i dag

Tirsdag deltar ordfører Trond Hoseth og rådmann Carl-Jakob Midttun fra Malvik, på et møte mellom kommunene i Trondheimsregionen.

Der er leder i regionrådet, Rita Ottervik, ordfører i Trondheim,  som har tatt initiativ til møtet hvor tema er smittesituasjonen og aktuelle tiltak.  

Malvik avventer

Til tross for flere smittetilfeller i Malvik den siste perioden er det god kontroll på situasjonen, heter det i en pressemelding kommunen sendte ut mandag kveld.

Malvik kommune innfører derfor ingen strammere tiltak per dags dato, heter det videre.

-Det er ikke vurdert som nødvendig å innføre strammere tiltak i kommunen nå, da all smittesporing i tilknytning til positive tester har avklart smittekilde. De aller fleste smittetilfellene har vært mellom personer i samme husstand eller kjente nærkontakter. Det er ikke såkalt villsmitte eller noe som kan betegnes som utbrudd i Malvik akkurat nå. Malvik støtter seg til nasjonale råd og føringer, og har et godt samarbeid med FHI, opplyser Malvik kommune i pressemeldingen.

Viktig å innrette seg

Det er også viktig at innbyggere fra Malvik som besøker nabokommuner innretter seg etter gjeldende tiltak lokalt til enhver tid, skriver kommunen i pressemeldingen.

-Vi opplever at våre innbyggere er og har vært lojale til de anbefalingene som til enhver tid er gitt sier kommuneoverlege Realf Ording Helgesen.  

Kriseledelsen i Malvik hadde et av sine faste møter mandag ettermiddag. Kriseledelsen følger situasjonen fortløpende, både nasjonalt, regionalt og lokalt.  

Tirsdag 29. desember deltar ordfører Trond Hoseth og rådmann Carl-Jakob Midttun på et møte mellom kommunene i Trondheimsregionen som leder i regionrådet, Rita Ottervik, har tatt initiativ til. Tema for møtet er smittesituasjonen og aktuelle tiltak.  

Nyttårsfeiring 

Vi går nå inn i årets siste dager, og nyttårsfeiringen står for tur. Malvik kommune oppfordrer alle innbyggerne til fortsatt lojalt å følge gjeldende smittevernrutiner.  

Det er planlagt flere fyrverkeriarrangement i Malvik.

– Samarbeidet med arrangørene her er svært godt. De har tydelige og gode føringer på hvordan de trygt skal gjennomføre arrangementene sine, med høyt fokus på smittevern, sier kommuneoverlege Realf Ording Helgesen.  

Kriseledelsen i Malvik oppfordrer alle innbyggerne til å følge nasjonale, regionale og lokale smittevernsregler (eksterne lenker) – og det viktigste av alt; hold avstand og vask hendene.