Ikke smittefaglig grunnlag for påbud i Malvik nå

Smittetilfellene øker i nabokommunene våre, Stjørdal og Trondheim og strengere smitteverntiltakk innføres og vurderes innført som en følge av dette.

Malvik kommune vurderer situasjonen fortløpende, men vurderer smittebildet i Malvik per nå som oversiktlig og stabilt.

-Det er en del smitte, men med klare og tydelige smitteveier samt at betydelig andel av de smittede er nærkontakter eller husstandsmedlemmer, ikke «nysmittede» i kommunen, sier kommuneoverlege Realf Ording Helgesen til Malviknytt.

-Aktuelle tiltak ved økt smitte (villsmitte/vanskelig sporbar smitte) vil være påbud om munnbind og oppfordringer i tråd med det man ser fra Trondheim, men per i dag vurderes det ikke å være smittefaglig grunnlag for å ilegge påbud i Malvik, forteller han.