Ordførerens julehilsen

Kjære Malviking, 2019 går mot slutten, og når julefreden senker seg over Malvik er det tid for refleksjon over både året som har gått og årene som kommer. Den tragiske ulykken og bortgangen til ordfører Ingrid Aune preget Malvik sterkt dette året. Ingrid satte lokalmiljøet høyt, og var tydelig på den betydning et godt fellesskap er for å skape et trygt og godt miljø i alle livets faser. Det må vi i Malvik ta med oss og være bevisst i årene som kommer.

Frivilligheten er hjertet i et godt lokalsamfunn, og i Malvik står frivilligheten sterkt. Da jeg sammen med kommunens kulturavdelingen inviterte til den årlige frivillighetslunsjen i begynnelsen av desember, var det over 90 påmeldte fra forskjellige organisasjoner. Alle har de en ting felles: de bidrar til et tilbud som betyr noe i hverdagen for befolkningen i Malvik. I løpet av mine måneder som ordfører har jeg hatt gleden av å overvære både konserter, forestillinger og arrangementer som skaper aktivitet og samhold. Og nok en gang fikk vi bevist at idrettslag fra Malvik kan arrangere store konkurranser, denne gang Malvik Turn & RG som gjennomførte et prikkfritt junior-NM i Teamgym.

Årets frivillighetspris ble i år tildelt Sverre Inge Lystrup Ness. Sverre har vært aktiv på mange områder i mange år, men har blitt spesielt kjent for sitt arbeid med Hommelvik Guts de siste årene. Hommelvik Guts har satt en ny standard for hvordan et frivillig engasjement kan skape en arena for mestring og inkludering av absolutt alle. «Laget for alle som ikke har et lag» baner ny vei, og blir lagt merke til langt utenfor Malvik. Sverre er også den første Malviking som er nominert til å bli hele landets ildsjel på idrettsgallaen i januar, og vi kan alle stemme Sverre fram i romjula.

Vi er heldige i Norge som lever i et trygt samfunn, det er ikke tilfellet overalt. Men i våre lokalsamfunn har vi også mange som har viet deler av sitt liv til å bidra til å sikre fred også utenfor våre landegrenser. Også i Malvik har vi veteraner som har deltatt i internasjonale operasjoner og som fortjener takk for den innsatsen de har gjort. Lars Strømmen er en av våre innbyggere som har tjenestegjort i utlandet. Nå er han en av dem som driver et møtested for trønderske veteraner i Trondheim, der de blant annet arrangerer julemiddag for veteraner julaften. En frivillig innsats som betyr noe!

Mange flere kunne vært nevnt! Tusen takk alle frivillige for den innsatsen dere gjør hver eneste dag for å skape et godt lokalsamfunn i Malvik.

Siste uke før jul signerte jeg en ny samarbeidsavtale med politiet på vegne av Malvik kommune. Mange var skeptiske da Lensmannskontoret i Malvik ble lagt ned, og vi ser at mange er misfornøyde med Politireformen rundt om i landet. I Malvik hadde vi en politisk ledelse som stilte krav, og som ble en pioner i arbeidet med politikontakter. Dette har gjort at vi i Malvik har et veldig godt samarbeid med politiet, og jeg er veldig glad for at vi har fått videreført en avtale der vi får tett oppfølging i det forebyggende arbeidet. Her vil jeg spesielt trekke fram det gode samarbeidet mellom kommunens SLT-koordinatorer, Trude og Terje, og vår politikontakt Ragnhild. Det jobbes veldig godt med forebyggende arbeid i Malvik og det tror jeg vi vil se enda mer til i 2020.

Jobbhuset i Malvik er et kurstilbud for dem som av forskjellige grunner har hatt vansker med å komme seg ut i arbeid. Det drives av tidligere kursdeltagere med støtte fra NAV i Malvik, og gjør en forskjell for dem som trenger det. Jeg var så heldig å bli invitert til å delta en kursdag i høst og er imponert over hva de får til med små økonomiske, men desto større medmenneskelige ressurser.

Listen kunne vært mye lengre, det skjer så mye positivt og godt i kommunen vår hver eneste dag. Det viser oss at mulighetene vi har er mange, og det er vi som bor og jobber i Malvik som sammen kan skape den beste framtida for kommunen vår.

Med det vil jeg ønske alle Malvikinger en riktig god jul og et godt nyttår.

Hilsen
Ordfører Trond Hoseth