Se hvilke nye firma som er etablert

Registrene i Brønnøysund har registrert ni nye firma i Malvik så lagt i desember.

Bransjenedet er nyetableringer i er snekker og vaktmestertjenester, investeringsselskap, eiendom og utvikling, landbruk, fotografering og utleie.

AM INVEST
Norskregistrert utenlandsk foretak
Movegen 21B
7550 HOMMELVIK
Daglig leder/ adm.direktør: Arne Jonny Mellingen
Virksomhet/art/bransje:
Investeringsbransjen: Aktiv og varig investering i aksjer og andre verdipapir samt aktiv forvaltning av egne midler og investeringer i eiendom og andre liknende varige aktiva. 

BELIMA INVEST AS
Private aksjeselskaper mv.
Øvre Sveberglia 27
7550 HOMMELVIK

BM & LARSEN VAKTMESTER AS
Malvikvegen 1020
7550 HOMMELVIK
Vaktmestertjenester til private og bedrifter samt delta i andre forretningsaktiviteter som naturlig faller inn under selskapets drift. 
Styrets leder: Thomas Larsen
Styremedlem: Børge Mjønes


BREISETH SERVICE
Kåre Kongsbrors veg 19
7562 SAKSVIK
Innehaver: Stian Middelthun Breiseth
Utførelse av håndverksarbeid som snekring, maling og forskjellig.  Vaktmestertjenester, maskin bruk osv. 


FORBORD ØVRE
c/o Eva Pedersen Forbord
Forbordvegen 210
7560 VIKHAMMER
Gårdsdrift med utleie av jord, jakt og fiskerettigheter.  Vedproduksjon.


HOMMELVIK STASJONSBY AS
Malvikvegen 1233
7550 HOMMELVIK
Daglig leder/ adm.direktør: Oddstein Rygg
Vedtektfestet formål: Selv eller gjennom hel- eller deleide selskaper å forestå utvikling, utbygging, utleie og salg av fast eiendom, og annen virksomhet beslektet med denne. 
Virksomhet/art/bransje: Utvikle eiernes felles eiendom primært til boligformål og noe næringsformål. Nødvendig infrastruktur på eiendommen må opparbeides. 

Styrets leder: Sven Carl Kruse-Jensen
Styremedlem: Pål Tronstad, Frode Reinaas, Dag Haugdal
Varamedlem: Eirik Tronstad og Per Atle Tufte

JB KASPERSEN
Granholtvegen 6C
7560 VIKHAMMER
Enkeltpersonforetak
Innehaver: Jonny Bjarne Kaspersen
Virksomhet/art/bransje: Utleie av fast eiendom, og deltagelse i annen virksomhet innen handel.

MORTEN MEHLI PHOTOGRAPHY
Olav Magnussons veg 25
7562 SAKSVIK
Enkeltpersonforetak
Innehaver: Morten Mehli
Virksomhet/art/bransje: Fotografering, dronefilm og dronefoto. Direkte- og nettsalg av produkt fra virksomheten.

WEDØ HOLDING AS
c/o Pål Christian Wedø
Vikhovlia 1849
7560 VIKHAMMER
Daglig leder/ adm.direktør: Pål Christian Wedø
Vedtektfestet formål: Investering i andre selskap.