Signerte ny samarbeidsavtale

Torsdag underskrev Lensmann Kjetil Ravlo og ordfører Trond Hoseth en ny samarbeidsavtale mellom Politiet i Værnesregionen og Malvik kommune.

-Dette er en videreføring av eksisterende avtale. Den har vist seg å fungere godt og Malvik er langt fram når det gjelder å samarbeide med Politiet innenfor flere områder, sa Lensmann Kjetil Ravlo.

-Avtalen bygger på gjensidighet hvor begge bidrar. Særlig vil jeg holde fram SLT-funksjonen ( Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak) i kommunen. Her ligger Malvik langt foran mange andre kommuner.

-Denne avtalen er jo ingen statisk avtale så vi vurderer innholdet i den hvert år, fortalte Lensmann Kjetil Ravlo.

Synlige politikontakter

Etter at det lokale lensmannskontoret ble flyttet ble politikontaktene opprettet. Dette er en ordning både kommune og politiet ser ut til å være fornøyd med.

-Nå har vi i Værnes fire politkontakter som alle jobber i nesten fulle stillinger som politikontakter. I tillegg er de operative i tjenesten og er innimellom en del av våre resurser til daglige oppdrag, forklarer Kjetil Ravlo.

Lokalt i Malvik har Politikontaktene fått god kontakt med ungdommene i kommunen som de møter jevnlig på flere områder.