Søker medlemmer til brukerutvalg

Malvik kommune spør om noen vil være med og påvirke kollektivtilbudet i Malvik.

-Har du lyst til å sitte i Malvik kommunes brukerutvalg for kollektivreisende, eller har du forslag til andre kandidater? Da vil vi gjerne høre fra deg, skriver kommunen på sine hjemmesider. (Ekstern lenke)

-Brukerutvalget skal si noe om hvordan kollektivtilbudet i Malvik fungerer, og hvor de mener det er behov for endringer og forbedringer i tilbudet. Innbyggerne i kommunen skal kunne gi innspill om kollektivtilbudet til utvalget, som igjen tar disse videre til kommunestyret og administrasjonen.

Utvalget skal bestå av fire personer som har god innsikt i hvordan kollektivtilbudet i Malvik fungerer. I tillegg skal utvalget bestå av en representant fra kommunestyret, leder for eldrerådet og ungdomsrådet.

Vil du delta, eller har du forslag?

Det er viktig at utvalget består av personer som speiler innbyggerne i kommunen, da ulike grupper på ulikt vis vil være berørt av endringer i rutestruktur og avganger.

Har du lyst til å delta i Malvik kommunes brukerutvalg for kollektivreisende, eller har du forslag til andre kandidater? Da vil Malvik kommune gjerne høre fra deg.

Send navn, kontaktinformasjon og begrunnelse til postmottak@malvik.kommune.no. Frist for innmelding er 7. januar.

Med bakgrunn i dette foretar rådmannen en vurdering, og innstiller til kommunestyret som formelt oppnevner medlemmene i sitt møte 27. januar.