I dag endrer VY rutetidene

Før første gang på 20 år endres nå rutene på Trønderbanen. Dette betyr justerte avgangstider, men det største utropstegnet er at reisetiden for grunnruten mellom Stjørdal og Trondheim kuttes fra 40 til 35 minutter. Dette tilgodeser også reisende til Værnes og på strekningen videre til Steinkjer.

På sensommeren sto ombyggingen av Leangen stasjon ferdig, og det nye kryssingssporet som er bygd her, er hovedgrunnen til den reduserte reisetiden.

-Det blir noen endringer i avgangs- og ankomsttidene for Vys tog, sier markeds – og kommunikasjonssjef i Vy, Hilde Lyng.

-Flere endringer er det verdt å merke seg. Blant annet går en rekke avganger litt tidligere enn i dag. Eller litt senere.

-Vær spesielt oppmerksom hvis du reiser med lokaltogene på Trønderbanen. Her er det nye avgangstider på alle stasjoner, også fra Trondheim, Steinkjer og Lundamo / Melhus, sier Lyng.

-For at du skal rekke toget er det viktig at du sjekker Vy.no og Vyappen, avslutter Hilde Lyng.