Stavsjøen tappes ned – gangstien rundt stenges

Malvik kommune varsler nå om at Stavsjøen kan bli nedtappet med over fem meter i vinter. Den vil forbli nedtappet til høsten 2020.

Bakgrunn for nedtappingen er at Stavsjøen er oppdemt med tre dammer. Damanlegget er gammelt og har ikke den sikkerheten som er påkrevd. Fyllingsdammen som ligger nærmest Abrahallen ble rehabilitert i 2012 og har tilfredsstillende sikkerhet.

Les også: Pålagt å bedre sikkerheten på Stavsjøen

Nå skal kommunen rehabilitere de siste to dammene.
Hoveddammen: Dette er den høyeste dammen som ligger nærmest vannrenseanlegget og som har flomløpet.
Sidedam 1: Dette er den lille terskelen vest for hoveddammen.

Fremdriften er ikke endelig fastsatt da diverse søknader knyttet til prosjektet er til behandling. Planen er at sjøen tappes ned i løpet av vinteren 2020, mens tilsiget er lavt. Dammene rives da før vårflommen kommer.

Etter at vårflommen har passert og tilsiget igjen reduseres starter bygging av de nye dammene med et mål om ferdigstillelse høsten 2020. Man må derfor ta høyde for at Stavsjøen vil være nedtappet deler av vinteren 2020 til senhøsten 2020.

Blå linje viser omtrentlig vannkant når sjøen er nedtappet (Skjermdump: Malvik kommune)

Betydelige konsekvenser for bruken

Arbeidene vil ha betydelige konsekvenser for bruken at sjøen i 2020. Kartet over viser med blå linje omtrentlig vannkant når sjøen er nedtappet.

Som vist vil så å si hele den nordlige delen, Kardusdammen, være tørrlagt. Videre vil de indre delene mot sør være tørrlagt.

Det vil være stor fare knyttet til ferdsel på en islagt Stavsjø under nedtapping og det vil være begrensede muligheter til rekreasjon som bading, fiske, padling osv. til sommeren.

Det vil blir skiltet godt under nedtappingen og det vil bli annonsert i aviser osv. når endelig dato for nedtapping er bestemt.

Når riving av dammene starter vil ferdsel forbi dammene være begrenset og det vi i perioder ikke være mulig å gå en sammenhengende runde rundt sjøen. Stiene rundt sjøen som ikke berøres av selve damkonstruksjonen vil være åpne for ferdsel.