Ledigheten går ned i Malvik


Ved utgangen av november var det 141 helt arbeidsledige personer i Malvik. Dette er 16 færre enn på samme tid i fjor. Ledighetsnivået i kommunen er nå på 1,9 prosent av arbeidsstyrken.  

Tallene for Trøndelag er 4277 helt arbeidsledige, noe som er 207 færre enn i fjor. I fylket er nå 1,7 prosent av arbeidsstyrken arbeidsledig.

Tilsvarende for landet er 2,1 prosent. Det er bare Troms og Sogn og Fjordane blant fylkene i landet som har lavere ledighet enn Trøndelag med hhv. 1,5 og 1,3 prosent. 

– Når bruttoledigheten går ned, betyr dette at flere faktisk er i jobb. Dette skyldes i hovedsak at vi har et godt arbeidsmarked, og stort behov for arbeidskraft i flere bransjer, sier Bente Wold Wigum, direktør i NAV Trøndelag.  

Over 35.000 stillinger   

Hittil i år er det utlyst over 35000 stillinger i Trøndelag. Det er 2000 flere stillinger enn på samme tid i fjor.  

– For mange av dem som sliter med å få innpass i arbeidslivet, er dette et gunstig utgangspunkt. Hittil i år har vi formidlet 2232 personer ut i jobb, samtidig greier flere seg uten bistand fra NAV, sier Wigum.