Skal prioritere spillemidler

Søknadsfristen for å søke spillemidler gikk ut 1.oktober i Malvik Kommune.

Ved fristens utløp hadde det kommet inn elleve søknader på ordinære anlegg og seks søknader på nærmiljøanlegg – totalt 17 søknader.

Av de 17 søknadene er én gjentatt søknad, ni fornyede søknader, og sju søknaer er nye av året.

Formannskapet skal tirsdag vedta en prioritering av spillemidler for 2020

«Gjentatt søknad» benyttes når anlegget allerede har fått tilsagn om spillemidler på deler av anlegget.
«Fornyet søknad» benyttes når søknaden er levert tidligere og har blitt formelt godkjent, men anlegget har enda ikke har fått noe tilsagn om spillemidler.
Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er hjemlet i lov om pengespill.

Disse tiltakene er det søkt om spillemidler til:

Dette er den prioriterte lista over hvilke tiltak som kan få spillemidler i Malvik for 2020. For inneværende år er det tildelt ca 4,7 millioner kroner i spillemidler til ulike anlegg.

Prioritert liste for 2020: (skjermdump fra saksfremlegg)

Ordinære anlegg:

 • Malvik videregående skole – idrettshall: Idrettshallen ble bygget i 2015 av Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Hallen benyttes av videregående skole på dagtid og leies ut til subsidiert pris til idrettslagene på kveldstid. Prosjektet har allerede fått tilsagn om 2/3 av beløp (7 millioner) og søker derfor som gjentatt søknad. Det forventes at gjenstående beløp (3,5 millioner) tildeles i neste tildelingsrunde, dvs. 2020.
 • Malvikhallen – rehabilitering av gulv: Malvik Kommune la nytt gulv i Malvikhallen i 2015. Det ble søkt første gang i 2017 og søknaden fornyes nå.
 • Viksletta – garasjebygg med toaletter: Malvik IL satte i 2018 opp en garasjebygning ved Viksletta kunstgressbane for oppbevaring av brøytetraktor samt annet utstyr. I tillegg ble det etablert to toaletter for bedre tilgang for brukere av banen. Det ble søkt spillemidler i 2018 og 2019, og søknaden fornyes for 2020.
 • Malvikmarka – rehabilitering av turkart Malvik Ils O-gruppe laget dette turkartet opprinnelig i starten av 1990-tallet, og det ble revidert på starten av 2000-tallet. De har i 2019 ferdigstilt en full rehabilitering av kartet som dekker hele Malvik Kommune og deler av Stjørdal og Ranheim. Det ble første gang søkt i 2019, og søknad fornyes for 2020.
 • Venna – nytt O-kart Malvik ILs O-gruppe skal i 2020 arrangere NM i orientering sammen med Trondheimsklubbene Wing og Sportsklubben Freidig. De har i den forbindelse laget et helt nytt o-kart i området Venna i Mostadmark. Det ble første gang søkt i 2019, og søknad fornyes for 2020.
 • Mostadmark sør – rehabilitering av O-kart Det andre kartet som skal benyttes under NM 2020 er Mostadmark Sør. Dette har blitt rehabilitert for å bli godkjent som NM-kart. Kartet ligger i grensen mellom flere kommuner og det er Sportsklubben Freidig som søker. Kartet fikk sist spillemidler i 1990. Det ble første gang søkt om rehabilitering i 2019, og søknad fornyes for 2020.
 • Sanitærbygg Stavsjøen Malvik Kommune søker spillemidler til nytt sanitærbygg ved utfartsparkering Stavsjøen/Abrahallen. Det gamle toalettet ble revet p.g.a. forfall et par år tilbake, og det er et etterlengtet bygg for mange ved en av Malviks største utfartspunkter. Bygget er ferdigstilt men 353 det mangler påkobling til tett septikktank. Det ble første gang søkt i 2019, og søknad fornyes for 2020.
 • Solemsvåttan – rehabilitering av O-kart Malvik IL søker også spillemidler til rehabilitering av O-kart på Solemsvåttan. Kartet fikk sist spillemidler i 1972. Dette kartet må ikke være klart til NM og Malvik IL har bekreftet at kartene Venna og Mostadmark Sør må prioriteres foran dette. Det ble første gang søkt om rehabilitering i 2019, men da ble ikke søknaden godkjent. Det søkes derfor som ny søknad for 2020.
 • Øya, rehabilitering kunstgress 11’er Øya er et kommunalt anlegg som driftes i samarbeid mellom Hommelvik IL og Malvik Kommune. I 2008 ble det anlagt kunstgress på en av to gressbaner. Tilstandsrapport viser nå at kunstgresset er nedslitt. Det kan søkes om spillemidler til rehabilitering og bytte av dekke, slik bestemmelsene for spillemidler tillater etter 10 år. Hommelvik IL har sendt inn spillemiddelsøknad og ønsker at Malvik Kommune blir med som medfinansiør.
 • Ivermoen, standplassoverbygg 100 m bane Hommelvik Skytterlag har ferdigstilt og fått tildelt spillemidler på et anlegg med elektroniske skiver på 100 meters bane. De ønsker nå å bygge et overbygg (tak) over standplass på samme anlegg. Dette vil gjøre det mer attraktivt å benytte banen, både for etablerte og nye skytterrekrutter.
 • Malvikhallen, rehabilitering belysning Rehabilitering av belysning i halldelen av Malvikhallen ble gjennomført i 2019. Tilstandsrapport viste at den gamle belysningen ikke tilfredsstilte krav til belysning.

Nærmiljøanlegg:

 • Hommelvik Ungdomskole – nærmiljøanlegg: Malvik Kommune ferdigstilte uteområdet rundt nye Hommelvik Ungdomsskole sommer/høst 2018. Det ble laget en helhetlig plan for uteområdet som ble delt inn i fem ulike nærmiljøanlegg. To av anleggene fikk spillemidler i 2019. Søknad for de øvrige tre anleggene fornyes for 2020.
 • Grønberg aktivitetsflate: Grønberg Vel ønsker å oppgradere sin grusbane/lekeplass og søker om oppgradering til nærmiljøanlegg som aktivitetsområde med ulike aktiviteter.
 • Jervskogen skileik – snøproduksjon: Hommelvik IL har nylig ferdigstilt og fått utbetalt spillemidler på både snøproduksjons-anlegg og utbedret skileik-anlegg. For å forbedre mulighet og kapasitet for snøproduksjon også i skileik-bakken, søker de om spillemidler til innkjøp til ekstra utstyr (lanse).
 • Midtsandtangen trim/treningspark: Eldrerådet har vært initiativtaker til at Malvik Kommune etablerer et nærmiljøanlegg på Midtsandtangen friluftsområde. Fokus på apparater som kan benyttes både av unge og gamle