Nå er det klart hvordan travbanen på Fannrem blir

Som kjent ble det ikke noe av planene om ny regiontravbane i Malvik og travsporten valgte å gå for å bygge nytt anlegg i Orkdal.

Nå er planene for det nye travanlegget som skal bygges på Fannrem klare, og utbyggerne har hatt et arbeidsmøte med Orkdal kommune, kan Avisa Sør-Trøndelag (abo) berette.

Formålet med møtet var å gå gjennom reguleringsplanen for det nye regiontravanlegget på Fannrem, for å se om det var noe som måtte endres før planen sendes inn til kommunen.

I følge avisen var planforslaget er helt i tråd med overordna plan.

Avisen (abo) skriver at planforslaget ennå ikke er formelt sendt inn til Orkdal kommune, men avisa har fått oversendt illustrasjonen som forteller hvordan baneanlegget vil bli.

Her er noen sentrale momenter:

 • Banen blir på 11000 meter.
 • Baneanlegget blir liggende nærmest bebyggelsen, mens parkering, stallanlegg og publikumsområde er trukket bort fra bebyggelsen med beliggenhet nærmest elva. Dette er i tråd med det unisone ønsket fra dem som møtte opp på det åpne møtet på Orkdal tråvpark først på oktober.
 • Innkjøringa til banen blir flyttet slik at avkjørselen legges rett øst for bensinstasjonen.
 • Kjela rett sør for bensinstasjonen beholdes og forskjønnes.
 • På indre bane er det satt av plass til et ovalt hestesportsanlegg. Dette er i tråd med ønskene fra den lokale islandshestforeninga.
 • Det er også satt av et område på indre bane som kan brukes til oppvarming/oppstilling/parkering.
 • Det er satt av til sammen 270 parkeringsplasser for publikum, fordelt på to områder nær elva.
 • 80 plasser er satt av til hestetransport, fordelt på to områder.
 • Ved utleiestallene er det satt av 10 parkeringsplasser
 • Det er tegnet inn en ridehall på 60 x 25 meter
 • 35 luftegårder à 200 kvadratmeter.
 • Helt inntil banen er det tegnet inn et bygg med racingstall i første etasje og tribune i andre. Her vil det være glass slik at man kan se rett fra tribuneanlegget og inn i stallene.
 • Det er plass til 300 personer ved restaurantbord på tribunen.
 • I tillegg kan det lages et mobilt tribuneanlegg inne i ridehallen (som får glassvegg inn mot baneanlegget), slik at denne kan gi større publikumskapasitet på storløpsdager.
 • Langs elva er det tegnet inn et rettstrekk på om lag 700 meter.


Avisa Sør-Trøndelag (abo) skriver at det fortsatt er én grunneier som ikke ønsker å selge grunn til regiontravanlegget. Orkdal kommune har gjentatte ganger uttalt at man vil gå til ekspropriasjon om nødvendig.

Planen er byggestart sommeren 2020, på Fannrem i det som fra nyttår av blir Orkland kommune.

Illustrasjon: Selberg Arktitekter AS