Har valgt nytt Eldreråd

Kommunestyret i Malvik valgte mandag nytt Eldreråd for perioden 2019-2023.

Eldrerådet velger selv sin leder og nestleder blant medlemmene.

Som medlemmer av nytt eldreråd ble følgende valgt:

  • Bente Nilsson, med personlig vara Lise Anna Øwre
  • Brit R. Aune, med personlig vara Randi Eikevik
  • Harald Simavik, med personlig vara Joralf Halgunset
  • Karin Bestvold, med personlig vara Ellinor Nilsen
  • Aktiv politisk representant Terje Talsnes (AP), med personlig vara Erling Foss (H)