3925 Malvikinger har svart

Den store helseundersøkelsen HUNT som innbyggerne i Malvik har fått invitasjon til å delta i, avsluttes fredag 15.november.

Ferske tall viser at for Malvik sin del er responsen på 45,1 % av befolkningen. Det vil si at 1.672 kvinner og 2.253 menn, totalt 3.925 av innbyggerne som kan delta i undersøkelsen har svart. (Rankinglista gjelder kun digital innsending. Journ.anm)

Sammenlignet med gjennomsnittet for kommunene i hele Trøndelag som er på 41%ligger Malvik ca 4,1% over gjennomsnittet.

Totalt er HUNT nå oppe i 86.452 digitale besvarelser. Tar vi med papirskjemaene som er kommet inn har vi nær 94.000 besvarelse. Målet er samlet 100.000 besvarelser.

-Håper kommunene gjør tiltak for å mobilisere de siste dagene. Hittil har de gjort en kjempejobb, nå er det innspurten som gjelder, sier rådgiver mobilisering/kommunikasjon HUNT, Vigdis Hjulstad Belbo i en pressemelding.

SLIK DELTAR DU I HUNT: 17. oktober ble det sendt SMS-invitasjon, med link til informasjon og spørreskjema. Er du 76 år eller eldre får du i samme periode invitasjon i posten, med papirskjema og frankert svarkonvolutt. Undersøkelsen tar under en halvtime å besvare. Det vil bli sendt ut påminnelser på SMS, men ikke per brev. Siste frist for å svare på nettbrett, PC eller mobil er fredag 15. november klokken 15.00. Om du ikke har mottatt invitasjon på SMS kan du ta kontakt på HUNT sin hjelpetelefon 412 80 018.