Dramatisk Malvik-historie i ny bok om krigen

Historien fra Malvik er en av mange historier som fortelles i den nye boka «Motstandskamp fra Trondheim».

I boka følges ni unge menn fra Trondheim gjennom andre verdenskrig. Vi møter motstandskampen i all sin bredde. Krig mot den tyske invasjonshæren, opprettelse av hemmelige motstandsgrupper, våpensmugling og sabotasjeaksjoner. De ni opererer over hele Trøndelag − både fra Trondheim, Sverige og England – og sju av dem slutter seg til Kompani Linge. Leder for operasjonene er løytnant Odd Sørli som etter krigen mottar Krigskorset og Order of the British Empire.

Trøndelags største våpenlager

«Den 15. desember 1943 blir Christian Saxevik fra Malvik arrestert av Gestapo. Han var aktiv i en motstandsorganisasjonen som Odd Sørli bygde opp i 1942 og hadde ansvaret for et stort våpenlager i Mostadmark – 28 tønner, det største lageret i Trøndelag, maskinpistoler, skudd, sprengstoff, lunter og sprenghetter.

På lille juleaften var det Arne Rein sin tur. Han hadde natta før senket de siste tønnene med våpen i Torshaugtjønna, men nektet for alt da han ble forhørt og torturert på Misjonshotellet. Så kom Gestapo med Christian Saxevik, lenket i en kjetting, skamslått så han nesten ikke var til å kjenne igjen. De hadde også tatt Arnt Sæter som hadde hjulpet til med å frakte våpnene opp til gjemmestedet.

De tre Malvikingene kunne ikke lengre nekte for at de har deltatt i våpensmugling, og straffen ble hard. De ble alle tre sendt til den beryktede konsentrasjonsleiren Natzweiler utenfor Alsace i Frankrike. Det var en leir for Nacht und Nebel-fanger – fanger som tyskerne ønsket skulle gå under i løpet av krigen.

Saxevik og Rein ble senere overført til Daccau og satt der til krigen sluttet. Sæther ble i stedet overført til Vaihingen og døde den 29. januar 1945. Etter krigen ble det reist en bauta over Arnt Sæther ved Mostaverk Jernverk, like nedenfor demningen til Foldsjøen i Malvik.» (Saken fortsetter under bildet)

Ni unge skjebner

Boka starter den 9. april 1940 og følger hovedpersonene fra måned til måned fram til frigjøringen i 1945. De sloss mot tyske styrker og kampene strekker seg fra Trøndelag og opp til Narvik. Etter at Norge kapitulerer kommer de raskt inn i motstandskampen. Handlingen er ikke bare knyttet til de store aksjonene, men like mye til «dagliglivet» i motstandskampen – flukt til Storbritannia, trening i Skottland, spaning på Rinnan-banden, innfiltrering av Gestapo, opprullinger, arrestasjoner, fangenskap og til dels harde personlige slag. Også familiene blir hardt rammet. En mister livet, noen blir torturert og mange blir sittende i fangenskap fram til krigen slutter. To av de ni opplever aldri frigjøringen, og én blir satt i tysk konsentrasjonsleir. Boken viser at de som overlever sliter med kompliserte traumer 30-40 år etter at krigen sluttet.

Tor Busch (f. 1945) er professor emeritus i organisasjon og ledelse ved NTNU Handelshøyskolen i Trondheim og har gjennom sin karrière skrevet en rekke fagbøker. Etter at han ble pensjonist, har han studert hva egen familie gjorde under krigen, noe som vekket hans interesse for kampen mot den tyske okkupasjonsmakten. Som aktiv forsker var det naturlig for ham å skrive en forskningsbasert bok – som samtidig forteller dramatiske historier fra hverdagen til dem som reiste seg mot okkupantene.

Du kan lese mer om boka her (ekstern lenke)