Fire infomøter om nye E6

Etter som planforslaget til reguleringsplan for ny E6 mellom Leistad og Helltunnelen nå er lagt ut til offentlig ettersyn, med høringsfrist 15. desember 2019, holder Malvik kommune informasjonsmøter på Vikhammer og i Hommelvik i uke 45 og 46. 

Planområdet strekker seg fra Leistadkrysset og følger i hovedsak E6 til kommunegrensen i Helltunnelen. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny firefelts E6 med fartsgrense 110 km/t. 

Informasjonsmøter

Malvik kommune inviterer i samarbeid med Nye Veier AS til åpne møter om planforslaget. Møtene er fra klokken 18.00 til ca. 20.30.

6. november:Malvik videregående skole
13. november:Vikhammer skole
7. og 14. november:Bruket kulturhus