Vil at de ansatte skal bli hørt i politiske utvalg

Anna Stasia Schärer fra partiet Rødt, har på vegne av flere fagforeninger i kommunen sendt inn følgende spørsmål i en interpellasjon til ordfører Trond Hoseth.

 «Vil Ordfører vurdere å gi fagforeningene en fast utvalgsplass med talerett i hver av de tre politiske utvalg: Utvalg for Helse og Velferd, Utvalg for Oppvekst og kultur, og Utvalg for Areal og Samfunsplanlegging»?

Som begrunnelse oppgir hun at mange deltar ikke i offentlig politikk, trolig fordi de mangler viktige politiske resurser.

-Undersøkelser viser at det er de med høy inntekt, utdanning og posisjon som har stor tro på at de kan påvirke politikere. Politiske ressurser er egenskaper eller kjennetegn som gjør det lettere for en person å nå fram med sine ønsker i det politiske systemet. Noen slike politiske ressurser er språklige evner, selvtillit, kunnskap, god økonomi, tid, medlemskap i viktige organisasjoner, kontaktnett og adgang til mediene, skriver Anna Stasia Schärer i sin interpellajon.

-Det er her de andre organisasjoner utenom politikken kommer inn. Ofte er det nettopp de som taler de svakes rett. Vi har en stolt tradisjon her i Malvik der fagforeninger har blitt involvert og lyttet til i viktige saker. Nå er det på tiden å øke de demokratiske prosesser og slippe til de fagorganiserte til politiske utvalg der de får mulighet til å uttale seg om hvordan de ulike vedtak påvirker hverdagen til de det faktisk gjelder.

Fikk ikke si noe

-Et eksempel er det siste møtet vi hadde i utvalg for ARESAM, der arkitekt og prosjektleder fikk veldig mye plass i møtet med å komme med egne meninger og vurderinger, mens lærere som faktisk blir påvirket av utbyggingen og plasseringen av ungdomsskolen i høyeste grad ikke fikk si noe på møtet eller stille spørsmål.

-Rødt Malvik ønsker med dette å fremme et lokaldemokratisk tiltak, og vi håper at Ordfører og kommunestyret kan slutte seg til dette, skriver Anna Stasia Schärer i sin interpellasjon som skal opp i kommunestyret.

Rødt har fått følgende Fagforeninger i Malvik til å stille seg bak forslaget:

  • Fagforbundet Malvik
  • Norsk Sykepleierforbund
  • Utdanningsforbundet
  • Musikernes Fellesorganisasjon
  • Fellesorganisasjon Skolens Landsforbund
  • Samfunnsviterne
  • Den Norske Legeforeningen
  • Naturviterne