Nå er det klart hva det gamle biblioteket skal brukes til

Det gamle biblioteket i sokkelen på Herredshuset, Rådhus 2, i Hommelvik må først omreguleres før videre bruk.

Lokalene har stått tomme etter en vannlekkasje og flytting av biblioteket for et par år siden.

Nå skal det bli ti kontorplasser for ansatte i Malvik kommune. Lokalene vil få egen inn- /utgang og det er ikke kontakt med resten av bygget via innvendig trappeløp.

For å få de nødvendige tillatelser på plass har kommunen nå søkt kommunen om bruksendring for å få tillatelse til endringer. (Fortsetter under bildet)

Herredshuset er Rådhus 2

Tiltaket består i bruksendring av deler av sokkel til bruk som kontorarealer. Det prosjekteres handicap-wc og generelle kontorplasser. Det gjennomføres brannteknisk prosjektering for arealet.

Sivilarkitekt Odd Håkon Byberg AS har prosjektert tiltaket for Malvik kommune.

Det søkes dispensasjon fra kravene til lys/utsyn.

Eksisterende vinduer noe høyt på vegg anses å dekke behovet uten særlig sjenanse og ulempe for brukere, og fordelen er at en kan få brukt arealene som ellers ikke ville funnet en naturlig bruk, heter det i dispensasjonssøknaden.

Illustrasjon: Siv.arkitekt Odd Håkon Byberg AS