Malvik nest dyrest i Trøndelag

I Trøndelag er det Trondheim kommune som har de høyeste bokostnadene for en enebolig på 120 kvadratmeter med et snitt på 111.500 kroner.

Malvik kommer på 2.plassen, med 107.665 kroner.

Dette viser en oversikt Huseiernes Landsforbund presenterer.

– Vi har laget et verktøy på våre hjemmesider (ekstern lenke) hvor du enkelt kan sjekke hvordan nettopp din kommune kommer ut, og hva du må ut med på de forskjellige postene. Du kan også sammenligne med andre kommuner, sier Inger Johanne Dehli, distriktsleder i Trøndelag for Huseierne.

Sterk avgiftsøkning

Fra 2010 til 2018 har bokostnadene på landsbasis økt med hele 20 prosent, justert for endring i konsumprisene.. Det vil si de kommunale avgiftene, eiendomsskatten og avgiftene på strøm.

Bokostnadene inkluderer:

  • Eiendomsskatt
  • Kommunale gebyrer
  • Energikostnader
  • Rentekostnader
  • Forsikring
  • Vedlikeholdskostnader

Malvik nest dyrest

Fra 2010 til 2018 har bokostnadene på landsbasis økt med hele 20 prosent, justert for endring i konsumprisene. Det vil si de kommunale avgiftene, eiendomsskatten og avgiftene på strøm.

Til sammenligning så har de markedsbestemte bokostnadene, altså vedlikehold, forsikring, rentekostnad og energikostnad i samme periode faktisk falt med 13 prosent, justert for endring i konsumprisene.

Det er med andre ord avgiftene til staten og kommunene som er den største driveren for husholdningenes økte bokostnader.

­­­– Hvis staten og kommunene fortsetter å sette opp avgiftene i samme fart som til nå, samtidig som den ventede økningen i de markedsbestemte bokostnadene øker, må husholdningene forberede seg på at det blir dyrere å bo fremover. Dette er en uheldig utvikling, sier Inger Johanne Dehli, distriktsleder i Trøndelag for Huseierne.

Her er tallene for våre nabokommuner.

Trondheim – 111 500 kr 
Stjørdal – 98 628 kr
Selbu – 90 030 kr