Disse har kjøpt og solgt bolig i Malvik

Her ser du eiendomsoverdragelser i Malvik kommune for september 2019.

Nessvegen 21 (Gnr 57, bnr 184) er solgt for kr 3.450.000 fra Aleksander Granlund og Cathrine Henriksen til Al Youssef Fadwa Mohammad og Jomaa Sulaiman Ali Alhaj (03.09.2019)

Naustmarka 2 C (Gnr 6, bnr 349) er solgt for kr 2.660.000 fra Kenneth Austad til Marianne Fuglseth (04.09.2019)

Sveberglia 10 (Gnr 46, bnr 716) er solgt for kr 4.148.000 fra Block Watne As til Brynjar Svarstad (05.09.2019)

Havnevegen 201 (Gnr 57, bnr 371, seksjon 58) er solgt for kr 3.650.000 fra Ravi Investering As til Kirsten Byberg (06.09.2019)

Johan Ellingsens veg 4 (Gnr 1, bnr 674) er solgt for kr 2.500.000 fra Harald Ellingsen, Jens Lie Ellingsen, Medec As, Per-Olaf Hustad, Sigurd Ellingsen Lie, Trond Christen Ellingsen, Trond Halvard Ellingsen, Trygve Sølberg Ellingsen og Åsmund Johan Ellingsen til Aparna Chirumamilla og Preveen K Chirumamilla (06.09.2019)

Andel av Forbordvegen 330 (Gnr 38, bnr 12) er overdratt for kr 180.000 fra Richard Larsen til Lina Larsen (09.09.2019)

Smiskaret 43 (Gnr 46, bnr 91) er solgt for kr 4.690.000 fra Espen Dahl og Marthe Sæther Sætereng til Odd-Viggo Rognli og Trude Helgesen (09.09.2019)

Gullhaugvegen 2 A (Gnr 2, bnr 101) er solgt for kr 4.900.000 fra Erlend Stølan Rogstad til Sebastian Krossa og Veronica Rohde Krossa (11.09.2019)

Tverrvegen 9 (Gnr 6, bnr 365) er solgt for kr 3.950.000 fra Wenche Kjøl til Marte Mjønes (16.09.2019)

Sakshus Herregård Borettslag andelsnr 3 er solgt for kr 2.790.000 fra Petimat Musaevna Tukaeva og Salaudi Gabisovich Tukaev til Markins Badu og Stina Elena Skaug (16.09.2019)

Aunkleiva 4 C (Gnr 21, bnr 22, seksjon 2) er solgt for kr 2.940.000 fra Trine Våbenø til Ragnar Alan Gaden (17.09.2019)

Grønbergssvingen 78 (Gnr 46, bnr 657) er solgt for kr 6.000.000 fra Malvik Kommune til Treco Eiendom As (18.09.2019)

Vikhov B4 Borettslag andelsnr 5 er solgt for kr 1.150.000 fra Vidar Winje til Johan Edvard Schancke (23.09.2019)

Basunvegen 20 (Gnr 5, bnr 128) er solgt for kr 4.400.000 fra Lill Beathe Buhaug og Morten Arntsen til Lars C Væring-Skogrand og Mirjam Væring-Skogrand (23.09.2019)

Stavlia 23 (Gnr 46, bnr 641) er solgt for kr 5.100.000 fra Sveberg Panorama As til Karen Merkesnes og Robert Bains (24.09.2019)

Naustanvegen 7 (Gnr 6, bnr 168) er solgt for kr 7.200.000 fra Kjell Arvid Jørgensen og Thormod Haugen til Ann-Karin Skogås og Thomas Johansen (24.09.2019)

Bjørnmyra 16 (Gnr 46, bnr 205) er solgt for kr 4.150.000 fra Eli Davidsen til Kristoffer Hopstad og Tonje Koch (25.09.2019)

Markabygdvegen 31 (Gnr 2, bnr 67) er solgt for kr 3.000.000 fra Eivind Skaret Fjøseide til Andrew Drummond Ross og Emma Joanne Margrett (25.09.2019)

Sveberglia 12 (Gnr 46, bnr 715) er solgt for kr 3.900.000 fra Block Watne As til Armina Felicia Catargiu og Emanuel Catargiu (26.09.2019)

Elgstien 4 (Gnr 2, bnr 573) er solgt for kr 5.050.000 fra Ann-Karin Skogås og Thomas Johansen til Bjørn Håvar Stokke og Tina Irene Bue (26.09.2019)

Jamthaugvegen 96 (Gnr 1, bnr 155) er solgt for kr 5.730.000 fra Tore Landsem til Carsten Duber Gram (27.09.2019)

Smiskaret 98 B (Gnr 46, bnr 231) er solgt for kr 3.190.000 fra Christina Meland og Thomas Mæhre til Are Murvold Krogstad og Maren Hamre Krogstad (27.09.2019)