-Dette er ikke en akseptabel løsning for idretten i Malvik

Trøndelag Idrettskrets har sendt brev til politikerne i Malvik hvor de ber alle partienes representanter om å lytte til idretten når plasseringen av den nye Vikhammer Ungdomsskole skal behandles.

Les også: Her vil rådmannen bygge ny ungdomsskole

Les også: Har kommunepolitikere og byråkrater en bevisst plan om å ta livet av friidretten

Møtes torsdag

Det første møtet i så måte, er torsdag 24.oktober da medlemmene i Utvalg for Areal og Samfunnsplanlegging skal behandle rådmannens forslag om å bygge den nye ungdomsskolen på tomta hvor det i dag er løpebane og gressbane på Viksletta.

Etter valget i september har ARESAM følgende medlemmer:

Bernt Ravlum (AP) (leder), Anne Mostervik (AP), Ida Vetleseter Bøe (SP)(nestleder)
Mari Bjørnstad (SP), Fritz Bade (H), Arve Ørsjødal (PP) og Per Olav Bjørgum (MDG)

Prinsipielt kritisk

Organisasjonssjef Kjell Bjarne Helland i Trøndelag Idrettskrets skriver i brevet at Norsk idrett prinsipielt er kritisk til at areal avsatt for idrett blir omdisponert til annet formål.

-Et minimum i denne sammenhengen er at man har satt av minst et tilsvarende areal/anleggsmasse innenfor det område som idretten finner formålstjenlig.

-Vi har fått det inntrykk at det i denne saken ikke er ivaretatt, skriver Helland i brevet.

Han forutsetter videre at den samarbeidsavtalen som er inngått mellom Malvik idrettsråd og Malvik kommune er fulgt i denne saken.

-Vi håper at kommunens politikere lytter til idretten i denne saken og snarlig kommer sammen for å kunne finne løsninger som vil kunne være akseptable for begge parter, skriver organisasjonssjef Kjell Bjarne Helland.

-Slik saken nå foreligger er dette ikke en akseptabel løsning for idretten i Malvik, og Trøndelag idrettskrets støtter fullt opp om dette også med bakgrunn i idrettens generelle syn i slike saker, avslutter han.