Vil redusere leirskole og åpningstida i svømmehallen

Rådmannen i Malvik la mandag fram sitt forslag til forslag til budsjett for 2020 og budsjett- og økonomiplan for perioden 2020-23.

Tallene viser at det ikke er noe dramatisk behov for å sette på hverken alarmer eller bremselys, men at det derimot er god styring på den kommunale økonomien for tida.

Verdt å merke seg er det at rådmannen allerede nå foreslår innsparinger for neste år. Dette går på å redusere leirskoleoppholdet, og åpningstiden i Hommelvik bad- og svømmehall.

Malvik kommune omsetter for omtrent en milliard kroner og vil ved årsskifte ha et disposisjonsfond som er i overkant av 70 millioner kroner. Dette tilsvarer den såkalte handlingsregelen som tilsier at ca 6-7% av omsetningen skal settes av til disposisjonsfond.

Budsjett for 2020

Rådmannen går ut fra at det vil bli en reel vekst i kommunens inntekter på ca 14 millioner neste år. Pris og lønnsøkning vil føre til at kommunale gebyrer øker med rundt 3 %.

Eiendomsskatten foreslår Rådmannen å endre så at den senkes til 2,5 promille, men at det benyttes skatteetatens formuesgrunnlag for eiendommene. For kommunen og innbyggerne vil det utgjøre samme kroneverdi som i dag, og eiendomsskatten vil tilføre kommunen ca 30 millioner i inntekter.

Av investeringer vil ny Vikhammer ungdomsskole, ny Vikhammer barnehage prioriteres neste år, mens en ny flerbrukshall i Hommelvik vil prioriteres mot slutten av planperioden.

Kommunens satsingsområder vil være:

  • Miljø og klima
  • Innovasjon og utvikling
  • Heltidskultur og kvalitet i tjenestene

Det forventes størst vekst i antallet eldre elder (80+) mens det for skolebarn og barnehagebarn forventes en stabil vekst i årene som kommer.

Leirskoletilbudet reduseres

Rådmannen sa under sin presentasjon at det vil komme endringer i driftsøkonomien for de kommende år.

På sikt vil rådmannen foreslå redusert åningstid for svømmehall og kortere leirskoleopphold.

Rådmannen foreslår å tilpasse leirskoleoppholdet til lovens minimumskrav som er et opphold på minimum 3 overnattinger.

Kommunen foreslår å redusere åpningstiden i Hommelvik svømmehall med 30 prosent fra 1. januar 2021, noe som gir en innsparing på 0,5 millioner kroner.

En reduksjon på åpningstid vil minske belastningen på bassenget og vil kunne forlenge levetiden. Rådmannen vil ha en prosess sammen med de tillitsvalgte for å få gjennomført dette tiltaket, heter det i budsjettforslaget som ble lagt frem mandag.

Framsikt

Hele budsjettet kan du se elektronisk her. (Ekstern lenke)

Budsjettet skal nå til politisk behandling og målet er at det skal innom alle utvalg, formannskap og til slutt i kommunestyret mandag 9.desember.