Bli med å gå årets viktigste søndagstur: Bli bøssebærer!

Innlegg fra Kristin Nybrodahl, Hommelvik AUF: Søndag 20. oktober går årets TV-aksjon av stabelen. Aksjonen har fått navnet «Nå er det hennes tur» og pengene fra innsamlingen går til CARE sitt arbeid med å bedre hverdagen for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder.

Mali, Rwanda, Niger, Myanmar, Kongo, Afghanistan, Burundi, Jordan og Palestina. Alle land hvor kvinner og barn rammes hardest av fattigdom. Land hvor kvinner har færre muligheter og en mørkere framtid. Alle disse landene er rangert lavt på FNs levekårs indeks med en forventet levealder på 65 år. Til sammenligning er forventet levealder i Norge 82 år.

Disse landene er også land som vil bli berørt av din innsats på søndag. Pengene vi samler inn på søndag vil gi kvinner i disse landene mulighet til å skape en bedre fremtid. De aller fattigste er som oftest kvinner, og derfor er det mest effektivt å gi kvinner hjelp og muligheter.

Mange tror det er oljen som er grunnen til at Norge er et av verdens rikeste land i dag. Årsaken bak Norges velstand er at vi har kvinner i arbeid. Hver morgen går norske kvinner på jobb for å skape sin egen inntekt, som igjen lønner velferdsstaten i mye større grad enn om dette kun var tilfellet for menn.

På samme måte ønsker CARE å hjelpe minst 400 000 flere kvinner ut av fattigdom ved å la de tjene sine egne penger. Slik kan unge kvinner skape sin egen arbeidsplass og framtid. Når vi vet at kvinner som får hjelp også hjelper sine familier, anslår CARE at pengene fra årets TV-aksjon kan nå ut til mer enn 1 500 000 mennesker.

Pengene fra årets innsamlingsaksjon vil også gå til å forbedre kvinners helse. Kvinner skal ha rett til å bestemme over egen kropp – uansett hvor de bor i verden. Dessverre vet vi at virkeligheten er en annen, og det er ikke lenge siden vi ble minnet om å aldri ta denne rettigheten forgitt. CARE vil gi kvinner opplæring i seksuell helse og mødrehelse slik at de har kunnskap og mulighet til å bestemme selv når og om de vil ha barn, og i så fall hvor mange. CARE ønsker også å nå ut til 10 000 menn for å få slutt på vold mot kvinner.

Likestilling er en menneskerett. Også kvinner i noen av verdens mest sårbare områder skal få sin stemme hørt og delta i beslutninger som angår dem. Ved hjelp av opplæring i politisk lederskap og deltakelse i lokalsamfunnet og arbeidslivet har CARE som mål at dette skal bli en realitet.

Da er vi avhengige av å ha med deg på laget. Bli med å gå årets viktigste søndagstur. Bli med å gjøre verden til et bedre sted!

På vegne av Hommelvik AUF
Kristin Nybrodahl