I dag kommer Helseundersøkelsen til Malvik

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag utvides til hele Trøndelag og kommer til Malvik kommune 17.oktober. En liten halvtimes innsats fra deg kan gi mange mennesker et bedre liv.

Hvordan bli med

Alle innbyggerne i kommunen vil i i dag motta en SMS-invitasjon, med link til informasjon og spørreskjema. De over 76 år får invitasjon i posten, med papirskjema og frankert svarkonvolutt. Undersøkelsen tar under en halvtime å besvare. Siste frist for å svare på nettbrett, PC eller mobil er fredag 15. november klokken 15.00.

Håndtering av data

Dataene som samles inn vil bli brukt til forskning på sykdom, lidelser og andre helsespørsmål, bedre behandlingsmetoder og medisiner, forebygging av sykdommer, samt helsestatistikk til kommuner og fylkeskommuner. Den enkeltes deltagelse kan med andre ord bidra til unik og ny kunnskap for målrettet folkehelsearbeid.

Rutinene for personvern er underlagt streng kontroll, og overvåkes blant annet av Datatilsynet og Regional komité for medisinsk forskningsetikk i Midt-Norge. Alle data som gis til forskerne er avidentifisert. Det betyr at opplysninger ikke kan knyttes til en enkeltperson.

Kort om HUNT

HUNT startet for 40 år siden, og hele 140.000 innbyggere i gamle Nord-Trøndelag har deltatt gjennom tre store helseundersøkelser. Dataene har blitt en enorm ressurs for helseforskning over hele verden. Den høye deltakelsen er HUNT sin store styrke, og Malvik kommune oppfordrer alle sine innbyggere til å følge opp og bidra, i følge kommunens hjemmeside.