Søker om å bygge ny Europris i Hommelvik

Firmaet SH Prosjekt AS har nå sendt Malvik kommune søknad om tillatelse til tiltak med tilhørende dispensasjon for etablering av ny Europris på Hommelvik Sjøside.

Europris har vist interesse for å etablere seg på næringsområdet i Sandfjæra. I dag brukes byggefeltet som utelager og manøvreringsareal for anleggsmaskiner i forbindelse med utbygging av boliger i området. Nærmeste nabo vil bli Rema 1000-butikken.

I reguleringsplanen åpnes det for etablering detaljhandel begrenset til 500 m2 lengst øst i feltet og plasskrevende varer.

Rema 1000-butikken rommer 1.305 m2, i dette byggeområdet åpner reguleringsplanen for 1.500 m2 med detaljhandel.

Det gjenstår dermed 195 m2 i uutnyttet kapasitet for detaljhandel og til sammen eksisterer det om lag 700 m2 kapasitet på detaljhandel innenfor næringsområdet «N1» og «N2», hvorav 500 m2 er innenfor felt N2, av de til sammen 2.000 m2 tillatt areal for detaljhandel. (saken fortsetter under bildet)

Her kommer Europris – dagens Rema øverst til høyre i tegninga (Illustrasjon fra søknad)

Trenger dispensasjon

-Det nødvendige areal for etablering av Europris-butikk er ca 1.300 m2, og utbyggeren vil ha dette 100% klart fra Malvik kommune sin side før en rammesøknad sendes inn, forteller daglig leder i Hommelvik Sjøside, Oddstein Rygg.

-Det kreves dispensasjon fra reguleringsbestemmelse som omhandler maksimum-begrensning for areal til detaljhandel.

Søknaden må ut på høring selv om de lokale myndigheter forsåvidt har sagt ja til prosjektet og mer detaljhandel på Hommelvik Sjøside. Den prosessen er nå i gang, noe Oddstein Rygg er glad for.

-Vi har jo selvsagt tro på prosjektet og det er nå stor sannsynlighet for at en Europris-butikk på Sjøsiden vil stå ferdig rundt årsskiftet 2020/21, sier han. (saken fortsetter under bildet)

Inngangspartiet til Europris (Illustrasjon fra søknad)

Dispensasjon fornuftig

På lik linje med flere andre aktører i handelsnæringen i dag, har Europris et vareutvalg som omfatter både plasskrevende varer, matvarer/husholdningsartikler og småvarer.

Det er derfor utfordrende å plassere konseptet i én kategori. Det planlegges en butikk med grunnflate på 1.365 m2 , der deler av vareutvalget faller inn under detaljhandelsvarer og deler faller inn under plasskrevende varer.

SH Prosjekt skriver i sin dispensasjonssøknad at deres oppfattelse av maks-begrensning for antall m2 til detaljhandel på området er satt med en intensjon om å begrense konkurransen mot eksisterende bysentrum/tettstedssentrum. Erfaringsmessig opererer Europris i et segment som ikke i særlig grad utfordrer de tradisjonelle mindre butikkene vi gjerne finner i sentrumskjerner, men i større grad tjener som konkurransebalanserende mot de store matvarekjedene og konsepter som baserer seg på handel med plasskrevende varer (møbler/tepper, hagesentra/hagemøbler, hjeminnredning mv).

Etter deres vurdering vil Europris være i overenstemmelser med intensjonen for det østlige området av N2, som etter SH Prosjekt sin forståelse er regulert inn som et skjæringspunkt mellom dagligvarehandel og handel med plasskrevende varer.

I tidligere vurderinger fra kommunens side når det gjelder utvikling av næringsområdet vises det til at innslag av handel her anses som positivt for nærområdet og boligområdene rundt. I planbeskrivelsen for gjeldende reguleringsplan er det vurdert at et tilbud av nærservice og nærhandel vil øke områdets attraktivitet som boligområde og næringsområde, samtidig som begrensninger for størrelsen på handelsarealet her er viktig for å sikre livsgrunnlaget for Hommelvik sentrum og stasjonsområdet.

Vurderingen er at etablering av en middels stor Europris-butikk på Sjøsiden vil bidra til å skape mindre konkurranse mot Hommelvik sentrum og stasjonsområdet, enn dersom det på Sjøsiden kommer flere mindre butikketableringer med tradisjonelle detaljhandelskonsepter og tjenester som klær, blomster, kafé, apotek, foto mv.

Denne type butikker og tjenester har en sentral funksjon i å opprettholde levende by- og tettstedssentra. I følge prosjektets vurdering har imidlertid konsepter som Europris ingen naturlig plass i sentrumsgatene i et lite bysentrum/tettsted, men passer derimot godt i lag med middels store dagligvareetableringer slik som Rema 1000 som allerede er etablert i Sandfjæra.

Europris på Hommelvik Sjøside (Illustrasjon fra søknad)