Nå er han ny ordfører

Det nye kommunestyret etter høstens valg samlet seg til konstituering mandag kveld.

Da avstemmingen over forslaget på Trond Hoseth (AP) som ny ordfører og Ole Herman Sveian som ny varaordfører ble avholdt, ble begge valgt mot sju stemmer (H og FrP).

Her er de nye medlemmene i Formannskap, utvalg, nemnder og råd:

Formannskap:

Arbeiderpartiet:
Trond Hoseth
Matz Ulstad
Kristin Nybrodal
Vara:
Liv Aksnes
Bernt Ravlum
Helene Wean
Torstein Fosmo
Anne Mostervik

Senterpartiet:
Ole Herman Sveian
Vara:
Ketil Sivertsen
Ida Vetleseter Bøe
Mari Bjørnstad

FrP/Venstre:
Rikard Spets (FrP)
Vara:
Lill Harriet Sandaune (FrP)
Torgeir Anda (V)

Høyre:
Eva Lundemo
Vara:
Fritz Bade
Anders Frost
Julianne Moen Foss

Sv/MDG/Rødt:
Rakel Trondal (SV)
Vara:
Thomas Ulstad (SV)
Heidi Brøseth (MDG)
Anna Schärer (Rødt)

ARESAM:

AP
Bernt Ravlum (leder)
Anne Mostervik
Vara:
Yasmin Abdullahi
Trond Eliassen
Turid E Olsen
Kine E Westöö

SP
Ida Vetleseter Bøe (nestleder)
Mari Bjørnstad
Vara:
Roy Jevard
Olav Vasseljen
Sindre Lium
Kristin Hestenes

Høyre/Pensjonist Partiet
Fritz Bade
Arve Ørsjødal
Vara:
Anders Frost
Hans Meisler
Rune Jonsdal
Eva Lundemo

SV/MDG/R
Per Olav Bjørgum
Vara:
Ola Engebretsen
Heidi Steine
Kristin Guldberg

Helse og Velferd:

AP
Jo Fosmo
Liv Aksnes (nestleder)
Ranveig Fosmo
Vara:
Kjersti Overvik
Solveig Kvidal
Inga D Ågaard
Even Malvik
Petter Krogstad

SP
May Britt Kjelsaas (leder)
Vara:
Hanne Fredrikke Bjørnstad
Roy Jevard
Olav Vikhammer

Høyre/Venstre
Jørgen Enoksen
Torgeir Anda
Vara:
Julianne Foss
Hanne Lundemo
Marte Krogstadmo
Anders Frost

SV/MDG/R
Anna Schärer
Vara:
Morten Skogly
Lisa Kristiansen
Tina Haugen

Oppvekst og kultur:

AP
Helene Wean (nestleder)
Terje Talsnes
Vara:
Turid E Olsen
Torstein Fosmo
Laila Nilsen
Camilla I Hansen

SP
Ketil Sivertsen (leder)
Kjellrun Sporild
Vara:
Kristin Hestenes
Hans Olav Staven
Sindre Lium
Hanne Fredrikke Bjørnstad

H/FRP
Anders Frost
Lill Sandaune
Vara:
Jørgen Enoksen
Grete Bogen
Eva Lundemo
Terje Hansen

SV/MDG/R
Heidi Brøseth
Vara:
Thomas Ulstad
Amanda Larimore
Iren Bastholm

Kontrollutvalg:

H
Frank Arne Hammer (leder) – vara: Monica Dahlø

Halvard Dahle – vara: Ingrid Hvidsand
AP
Jahn Harry Kristiansen (nestleder) – vara: Ellen Zirr Buaas
SP
Aslaug Rustad – vara: Torkel Ystgaard
PP
Kirsti Hamre Nilsen – vara: Per Walseth (saken fortsetter under bildet)

Det nye kommunestyret samlet i trappa på kulturhuset

Ravlum rykket opp

Sittende ordfører Bernt Ole Ravlum ble takket av etter sin ordførergjerning med taler og blomsterhilsener.

Den 61-år gamle læreren fikk nytt nøkkelkort med ny tittel, «ordfører med opprykk», blomster og hilsen fra varaordfører og fra kommuneadministrasjonen ved rådmannen.