La frem felles politisk erklæring

Arbeiderpartiet og Senterpartiet i Malvik danner sammen flertallet i det nye kommunestyret for kommende valgperiode. Mandag formiddag la de fram en felleserklæring for Malvikpolitikken for perioden 2019-2023.

I blå blazer, utstyrt med kommune- og partipins, møter de lokalpressen til en kopp kaffe på sin første arbeidsdag som politisk topp-ledelse i Malvik for kommende firårsperiode.

Det vil si, i dag jobber de gratis, for de mottar ikke godtgjøring før de er formelt valgt, og det skal skje mandag kveld. (fortsetter under bildet)

Kommunens øverste politiske ledelse på tur inn i Rådhuset for å forberede kveldens kommunestyremøte.

Senterpartiet i lederstolene

-Senterpartiet har kommet godt ut av det etter valget og det nye samarbeidet med Arbeiderpartiet, forteller Ole Herman Sveian (SP) som fortsetter som varaordfører i fire nye år.

-Vi har fått lederen i to av tre utvalg, og det blir Ketil Sivertsen som skal lede Utvalg for Oppvekst og Kultur, mens Utvalg for Helse og Velferd skal ledes av May Britt Kjelsaas.

Bernt Ole Ravlum (AP) skal lede Utvalg for Areal og Samfunnsplanlegging og tar fatt på sin tredje periode med ledertrøya i dette utvalget. (fortsetter under bildet)

Ole Herman Sveian (SP)

Ingen store sprik

De to partiene har samarbeidet lenge i lokalpolitikken, men aldri bar de to.

-Nå så vi muligheten etter valget til å samarbeide bare vi to partiene, mot fire samarbeidende partier som det har vært siden 2015, forklarer Trond Hoseth (AP).

-Vi har mye til felles, noe vi har sett når vi sammenlignet valgprogrammene våre, sier han.

-Det har vel ikke vært noen reel uenighet om noen saker egentlig, legger Ole Herman Sveian til.

Et styringsdokument

Felleserklæringa de to partiene nå har vedtatt skal legges fram for kommunestyret og skal være et styringsdokument for rådmannen.

-Det er veldig ryddig å legge dette i grunn for kommunens drift, og det er mange kommuner som praktiserer dette, forteller Ole Herman Sveian.

-Vi tenker det er greit for rådmannen å ha et slikt styringsdokument, som sammen med en god økonomistyring gir et godt grunnlag for videre utvikling av kommunen, hvor både jordvern og jobben for å styrke satsingen på heltid og deltid fortsatt skal være sentral.

Du kan lese hele Felleserklæringa for Malvikpolitikken 2019-2023 her.

(fortsetter under bildet)

Trond Hoseth (AP)

Godt inntrykk av hverandre

Nå skal det nye kommunestyret konstitueres og over 50 ulike verv skal bekles.

-Valgene vil foregår som forhåndsvalg, det vil si at vi allerede har avtalt med partiene i kommunestyret om hvem som skal velges til hva, forteller Trond Hoseth.

Han ser fram til å samarbeide med Ole Herman Sveian.

-Vi har jobbet litt sammen i denne perioden og i forbindelse med felleserklæringen og sonderingene har vi hatt et godt og fint samarbeid. Jeg har et godt inntrykk av Ole Herman så dette samarbeidet lover godt, sier påtroppende ordfører Trond Hoseth.

Ole Herman Sveian er enig.