Telenor moderniserer og avvikler lokale sentraler

Som en del av Telenors arbeid med modernisering og videreutvikling av telenettet vil Telenors kobbernett over de neste årene bli erstattet med mer fremtidsrettet teknologi som fiber- og mobilnett.

Telenor sin ambisjon er å modernisere telefoni- og bredbåndsnettet innen 2023 slik at de kan tilby en ny og kraftigere kommunikasjonsplattform for alle de nye tjenestene som kommer med digitaliseringen av samfunnet.

Mange av kommunens innbyggere har i dag en bredbåndsløsning og/eller fasttelefoni gjennom Telenors kobbernett. Alle disse innbyggerne vil få tilbud om nye, og mer moderne produkter.

Her i Malvik vil sentralen «BAKKEN» legges ned 31.12.2019 – feilretting ble stoppet 1.mai. Det samme gjelder sentralen TORP ØVRE.

Trygghetsalarmer

Enkelte innbyggere i kommunen kan ha en trygghetsalarm som er basert på fasttelefon eller ADSL. Hvilke brukere dette er, har ikke Telenor oversikt over. Det er helse- og omsorgsetaten i kommunen som normalt administrerer denne tjenesten.

Dersom kommunen har brukere av trygghetsalarmer som berøres av moderniseringen, er det viktig at leverandøren kontaktes slik at de kan levere en alternativ løsning til kunden og forsikre seg om at den nye løsningen fungerer hos brukeren i god tid før fasttelefonen legges ned.

Det skriver Telenor i et brev til Malvik kommune.