Utreder batteridrevne tog

Nye utredninger viser at det er fullt mulig å få utslippsfri togtrafikk ved å ta i bruk batteridrevne tog. Det er langt rimeligere enn å elektrifisere hele jernbanen, skriver NRK. 

-Batteridrevne tog kan være en løsning på alle jernbanestrekninger som ikke er elektrifisert, sier kommunikasjonssjef i Jernbanedirektoratet, Svein Horrisland til NRK.

Han sier batteridrevne tog kan bli tatt i bruk på deler av Trønderbanen, Nordlandsbanen, Rørosbanen, Raumabanen og Solørbanen.

Da vil det kun være nødvendig å elektrifisere deler av strekningene. Det vil gi store innsparinger.

– Foreløpige anslag viser at vi kan spare opptil 30 prosent, sier seniorrådgiver i Jernbanedirektoratet, Dag Aarsland.

Jernbanedirektoratet er ennå i en tidlig fase i planleggingen og ingenting er vedtatt.

I statsbudsjettet for 2020 foreslår regjeringen å bevilge 100 millioner kroner til elektrifisering av Meråkerbanen og 30 kilometer av Trønderbanen fra Trondheim til Stjørdal.

Det er ikke satt av penger til elektrifisering på resten av Trønderbanen mellom Stjørdal og Steinkjer.

Nå utredes det om denne strekningen skal få batteridrevne tog.