Han slutter som sjef for ARESAM

Virksomhetsleder Frank Johansen ved ARESAM i Malvik kommune har takket ja til stillingen som teknisk leder i Skaun kommune og slutter derfor i jobben som virksomhetsleder i Malvik, skriver Avisa Sør-Trøndelag (+)

59 år gamle Frank Johansen har jobbet i Malvik kommune i ni år og takket ja til stillingen i Skaun 24.september. I følge avisen vil han få en årslønn i den nye jobben på kr 800.000,-

Best kvalifisert

– Vi hadde et godt tilfang av søkere, med flere godt kvalifiserte søkere som kunne ha fylt rollen. Gjennom en lengre prosess, kom vi frem til at Frank hadde alle forutsetninger for å kunne gjøre en fin jobb for Skaun kommune. Vi er veldig glad for at Frank har sagt ja. Han kjenner områdene under teknisk etat godt, både fra sitt tidligere virke både som privat næringsdrivende og fra kommunal og statlig sektor. Han er godt kjent med offentlig forvaltning og har gode lederegenskaper. Han er kort og godt funnet som den best kvalifiserte, sier rådmann Jan-Yngvar Kiel, til Avisa Sør-Trøndelag (+).

Spennende stilling

– Jeg syns stillingen så spennende ut. Det er greit å finne på noe nytt av og til, og slippe til nye koster der man har vært. Det handler om å tilby gode tjenester til folket. Det har vært jobben min de siste årene, sier Frank Johansen på spørsmålet om hvorfor han søkte stillingen i Skaun kommune.

-Jeg har jobbet sammen med Frank Johansen i alle mine år som leder av Utvalg for Areal og Samfunnsplanlegging og vi har kommet godt overens, sier lokalpolitiker Bernt Ole Ravlum (AP) til Malviknytt.

-Selvsagt ønsker jeg han lykke til i den nye jobben i Skaun, sier Ravlum.

Johansen vil trolig begynne i den stillingen 2. januar 2020.

Vi har ikke lykkes i å få kontakt med Frank Johansen til en kommentar.