Håper å få ja fra departementet

Ketil Herjuaune har lenge jobbet med planer om en kolonihage på sin eiendom i Herjuan.

Kolonihagen er planlagt på et område på vel 13 dekar til utbygging av kolonihage med 22 parseller for dyrking av grønsaker og bygging av små kolonihytter.

Både politikere og administrasjonen i Malvik kommune har vært positive til planene som har fått enstemmig godkjenning ved alle politiske behandlinger.

-Jeg har bare lovord å si om kommunepolitikerne og administrasjonen i Malvik kommune, sier Ketil Herjuaune. (saken fortsetter under bildet)

Illustrasjon: På Landet Kolonihage

Har beholdt troa

Han har fortsatt tro på prosjektet, selv om Fylkesmannen ikke har godkjent det siste planutkastet som er utformet etter Fylkesmannens egne ønsker.

-Kommunen gikk en runde med Fylkesmannen i megling og returnerte en justert plan som Fylkesmannen dessverre ikke godkjente.

Nå har kommunestyret vedtatt å sende planene til Kommunal og Moderniseringsdepartementet for avgjørelse der.

Det kan ta alt fra tre måneder til ett år. (saken fortsetter under bildet)

Illustrasjon: På Landet kolonihage

Tidligere grustak

Arealet det er snakk om er en tidligere fylling i et gammelt grustak som nå er fylt med rene masser som kan bli dyrkajord, om det kjøres dit matjord.

-Og det er der hele poenget ligger. Tanken var å legge på matjord for å dyrke grønsaker og andre vekster. I tillegg må de som skal drive med dette ha noen små hytter på området og det er det Fylkesmannen kaller nedbygging av dyrkbar jord.

-Jeg kan strekke meg til å være delvis enig, men jeg kan ikke tilby noen å bygge hytter på naboens eiendom som er en skogkledd skråning, sier Ketil Herjuaune.

-Med planene for en kolonihage vil vi få dyrket opp ca 10 dekar av området. Hvis vi opparbeider det til normal landbruksjord, vil vi kunne dyrke på ca sju dekar av de totale 13 dekar området er på. Det med maskiner.

-I tillegg vil dyrkinga i en kolonihage sannsynligvis foregå for hånd, være økologisk og dekke et behov som ikke finnes i Malvik i dag, sier Ketil.

-Så jeg forstår ikke helt hvorfor Fylkesmannen er så restriktiv her.

Selv om planene har tatt tid og det har vært mange utfordringer og at saken ennå ikke er avklart gjør ikke at Ketil Herjuaune er i dårlig humør av den grunn.

-Jeg har fortsatt tro på prosjektet jeg og håper at behandlingen i departementet går kolonihagen sin vei, sier han.

Ketil Herjuaune der han håper å få anlagt kolonihage