Mobbeombudet Helle

Denne uken startet Helle Garberg Rånes i jobben som mobbeombud i Malvik kommune.

Hun har bare så vidt kommet seg på plass på sitt nye kontor i Rådhus 3 i Hommelvik, før hun tar imot lokalavisa for en prat.

-Her ble jeg godt mottatt med stort og fint kontor, med blomster, fersk frukt og litt sjokolade da jeg startet på min første arbeidsdag i kommunen som var 1.oktober, forteller Helle.

Tar unge på alvor

Hun kommer til Malvik fra jobben som Seniorrådgiver ved Konfliktrådet i Trøndelag med ansvar for blant annet mobbesaker. Malvik er den første kommunen i Trøndelag som ansetter eget mobbeombud så nå skal Helle Garberg Rånes gjøre seg kjent med kommunen, skolene, barnehagene og folket.

-Jeg ønsker en meget lav terskel for kontakt inn mot meg som mobbeombud. Her ønsker jeg at folk stikker innom og ikke nødvendigvis bare de med en stor sak.

-Det er viktig at folk vet at jeg ikke setter i gang noen prosesser uten at de selv vil. Det er helt uforpliktende å ta kontakt med meg for å lufte tanker, stille spørsmål eller be om råd. Jeg har taushetsplikt, og vil sammen med de som kontakter meg vurdere hva jeg kan bidra med, sier Helle Garberg Rånes.

Mobbeombudet i Malvik har ingen direkte tiltredelseserklæring, men synes det er viktig at elevene i Malvik-skolene tas på alvor.

-Jeg har god erfaring med å skape dialog, noe som vil være en av hovedoppgavene mine i jobben som mobbeombud også. Vi kan ofte oppleve at det blir søkelys på hvem som har rett og hvem som har feil i mobbesaker. Her blir det viktig å lytte til alle, og ha fokus på hva som kan gjøres for å skape en endring dersom miljøet ikke oppleves trygt og godt. Alle som er berørt av mobbing har behov for at det skjer en endring – både de som er utsatt, de som krenker, foreldre, lærere og medelever.

-Og selv om en tar noen på alvor så betyr ikke det at man trenger å være enig i det vedkommende hevder. Man kan ikke betvile noens subjektive opplevelse, man kan lytte, respektere og finne tiltak som gjør at det blir bedre. For å finne egnede tiltak trengs et helhetlig blikk både på enkeltelever og kontekst, sier hun. (intervjuet fortsetter under bildet)

Helle Garberg Rånes

Et klart mandat

Mandatet til Malvik kommunes mobbeombud er klart. Mobbeombudet skal støtte og veilede barn, elever, foresatte og ansatte i kommunen slik at barn og unge får ivaretatt sine rettigheter til et trygt og godt psykososialt miljø.

-I første omgang vil jeg besøke skolene og barnehagene våre. Jeg har opprettet en Facebook-side hvor målet er å nå foreldre og foresatte og jeg har en Snapchat-konto som kan være veien å gå for de yngre som ønsker kontakt.

Helle Garberg Rånes er å treffe i Rådhus 3, som er på den gamle barneskoletomta midt i Hommelvik, ved siden av skateparken og ungdomshuset. Der er mobbeombudet samlokalisert med PP-tjenesten, noen hun synes er greit.

-PP-tjenesten er jo objektivt knyttet til skolene og barnehagene for å sikre at unger og elever får god opplæring og undervisning. Mobbing kan skade dette og sånn sett er det logisk at mobbeombudet er lokalisert her. Dessuten er det viktig for meg med et fagmiljø rundt meg, og det har jeg her, forteller hun.

Godt inntrykk

Helle var en av totalt 90 søkere til jobben som mobbeombud. 44-åringen sier intervju og ansettelsesprosessen har gitt et godt inntrykk av Malvik kommune som arbeidsgiver.

-Det var to grundige intervjuer hvor to fra ungdomsrådet var med i prosessen, noe jeg opplevde som positivt.

-Nå skal jeg fylle en jobb som ingen har hatt før. Det er både spennende litt skummelt innrømmer hun.

-Nå skal jeg skape en arbeidshverdag hvor jeg skal være både synlig og tilgjengelig, men ikke et mobbepoliti. Jeg tror på dialog og kommunikasjon. Der kan vi alltid bli bedre.

Melhus – Hommelvik i El-bil

Helle Garberg Rånes er gift med Jon Endre Rånes og bor på Brekkåsen i Melhus, sammen med tre barn, bonusdatter Stine 21 år, Martin 14 år og Solveig 12 år og engelsk setteren Mira på 2 ½ år.

-I et greit og oversiktlig bygdesamfunn, som hun kaller det.

-Fritida går for det meste med til å følge barna på ulike aktiviteter som fotball og cheerleading, forteller Helle. For øvrig setter hun pris på turer til hytta på Frosta, å lytte til en god podcast eller lete etter skatter på auksjon.

Da hun søkte på jobben i Malvik kommune var det perfekt å reise til/fra Melhus med tanke på bussforbindelse via AtBs rute 38. Nå er den borte og buss er ikke aktuelt lenger.

-Det blir å kjøre el-bil, noe som tar ca 40 minutter, eller toget som også kan være et alternativ, sier hun og ser ikke på arbeidsveien som noe problem.

Ta kontakt

Nå gleder hun seg til oppgavene som mobbeombud og ønsker alle som har noe de vil ta opp velkommen til å ta kontakt.

Du kan kontakte Mobbeombudet i Malvik her: Mobbeombudet i Malvik (ekstern lenke) hvor du også finner e-post og tlf.

Du kan også gå inn på Snapchat, hvor du søker opp: «Mobbeombudet i Malvik»