88 avvik ved Helse og Rehabilitering

Virksomhet Helse og rehabilitering hadde 88 avvik i sommer

Avviksrapporteringen for virksomhet Helse og rehabilitering i Malvik kommune for perioden 1.mai til 31.august viser at det var til sammen 88 avvik.

Ingen av de rapporterte avvikene hadde stor alvorlighetsgrad, står det i den offentlige versjonen av avviksrapporteringen.  

Middels og mindre alvorlig

Ved Hommelvik Helsetun er det totalt 78 avvik, 10 av disse beskrives som middels alvorlige.

Ved ett tilfelle har en beboer kommet seg ut i korridor på natten. Vedkommende måtte flyttes med makt etter å ha opptrådt utagerende.

En beboeralarm hadde havnet i vaskemaskin og en beboer hadde ikke fått alarmen sin da vedkommende ble lagt for natta.

De andre avvikene er av liten alvorlighetsgrad og dreier seg om medisiner som ikke er gitt til riktig tid eller ligger igjen i dosett. Et tiltak er å ta i bruk iPad for kvittering for gitt medisin.

Avvik i medisinering

Også ved Stasjonsvegen 20 er det medisinering som står for flest av de 14 avvikene som er registrert i perioden.

Det er også meldt om systemavvik da de svært høye sommertemperaturene ble en utfordring. Beboerne ble ivaretatt med innkjøpte vifter som ble plassert ut og tett oppfølging med tilførsel av veske.

Avviksrapporten viser også noen brudd på ventelistetid for fysio- og ergoterapi, samt noen bygningsmessige og tekniske avvik.