Siste møte i kommunestyret

Mandag 30.september avholdes det siste møtet for kommunens kommunestyre for perioden 2015-2019.

De 31 folkevalgte i kommunens øverste organ fikk en alvorlig start på sin gjerning med et underskudd i 20 millionersklassen allerede i sitt første møte etter konstitueringen. Merforbruket førte den gang til kutt i flere tjenester og tilbud, omplassering av ansatte og ansettelsesstopp i en periode.

Det avtroppende kommunestyre har også måttet tåle mye oppmerksomhet rundt kommunens håndtering av erstatningssaken Line Sommer Hoel førte, og vant mot Malvik kommune.

På slutten av perioden ble det mye oppmerksomhet i saken hvor flere ønsket å etablere ny travbane på Leistad. Uansett vil nok ordfører Ingrid Aunes brå bortgang 1.august være det som har preget våre folkevalgte mest i fireårsperioden som nå er over.

Sakliste, mandag 30.september:

 • Revisjon av handlingsplan mot mobbing
 • Høring – nasjonal ramme for vindkraft
 • Hovedplan veg 2020 – 2023
 • Hovedplan for vann, avløp og vannmiljø 2019 – 2030
 • Endringer i eiendomsskatten
 • Kommuneplanens arealdel – oppfølging etter gjennomført mekling
 • Interpellasjon – Legevaktordningen på dagtid i Malvik

Referatsaker:

 • Referat fra brukerutvalgets møte 25.06.2019
 • Møtereferat ungdomsråd, 29.08.2019
 • Protokoll – Kontrollutvalgets møte 16.09.19
 • Rapport – Kontrollutvalget virksomhet i perioden 2015 – 2019

Møtet starter kl 18.00 og du kan følge det live her. (ekstern lenke)