Konstruktivt folkemøte om skolebuss

Torsdag kveld var innbyggerne i Mostadmark invitert til folkemøte om situasjonen rundt skolebussen i bygda.

Siden skolestart har bekymringene vært mange og både elever og voksne i bygda har opplevd usikre situasjoner med skolebussen.

Dette synes ikke Rådmannen i Malvik, Carl-Jakob Midttun var en god situasjon så han inviterte innbyggerne til møte sammen med representanter fra AtB og TIDE som er operatør for bussene på strekningen.

-Målet med kveldens møte er at dere skal få forteller hvordan det føles og så håper jeg det blir en konstruktiv dialog. Det er helt klart at både foreldre/foresatte og ungene må oppleve ha tillit til de som skal kjøre de til og fra skolen, sa Midttun.

Et tjuetalls bekymrede og engasjerte voksne hadde møtt fram til møtet hvor Harald Storrønning fra AtB først orienterte litt om den nye buss-strukturen som tok til å gjelde i starten av august.

-Det er jo synd at vi må sitte her rundt bordet å diskutere dette, samtidig som jeg synes det er fint med tilbakmelding på det vi driver med, sa han.

-Vi så ikke for oss at skoleskyssen i Malvik skulle bli en utfordring dette skoleåret, men vi har i tillegg til det som dere har tatt opp også noen avvik i skoleskyssen til Muruvik og Sveberg. (saken fortsetter under bildet)

Harald Storrønning fra AtB

Innkjøringsvansker

Jon Karstein Frantzen fra bussoperatør TIDE forklarte at det hadde vært noen innkjøringsproblemer på strekningen da bussene som brukes også betjener andre ruter og dette ga et komplisert bilde på situasjonen.

Spørsmål og eksempler fra de fremmøtte gikk på kjøreadferd, holdeplasser, kryssing av veien og kvalitet på sjåførene.

Det er 32 skoleelever i grunnskolen som tar buss til og fra Mostadmark i tillegg til noen få elever som går på videregående.

-Alle våre sjåfører har fått sin godkjenning fra offentlige myndigheter og har i tillegg mottatt opplæring av våre instruktører, fortalte Frantzen, rundt temaet kjøreadferd og opplæring.

Innbyggerne var også bekymret for hvordan det skulle bli når vinteren kommer med de utfordringene dette bringer.

En krevende time

Avslutningsvis ble det klart at AtB skulle skrive et referat fra møtet som skulle distribueres til skolen, kommunen og innbyggerne.

-Det har vært en krevende, men konstruktiv time, sa Harald Storrønning fra AtB.

Konklusjonen ble at det skulle bli en gjennomgang og oppdatering av holdeplasser og le-skur fra AtB sin side.

Busselskapet TIDE skal forsøke å sette inn faste og erfarne sjåfører på ruta.

Foreldre/foresatte i Mostadmark vil heretter sende inn klager på kjøreadferd til både Politi og et eget, nytt, kontaktpunkt.

-Jeg synes dette er krevende og forusetter nå at AtB, sammen med TIDE, løser dette, sa rådmann Carl-Jakob Midttun.

-Vårt mål er at barn og voksne skal ha tillit til skolebussen.