Tar buss-klagene på største alvor

Etter mandagens oppslag i Malviknytt om foreldre og skoleelever i Mostadmark som opplever at skolebussen kjøres på en uforsvarlig og lite trafikksikker måte, har Malvik kommune tatt kontakt med AtB.

-Malvik kommune som skoleeier tar denne type tilbakemeldinger og klager på største alvor. Derfor har rådmannen i dag (tirsdag, journ.anm) tatt opp denne saken med AtB, sier rådmann Carl-Jakob Midttun til Malviknytt.

Forventer retting umiddelbart

-Vi har understreket at vi ser meget alvorlig på forholdet, jamfør de opplevelser som er gjengitt i media, og meddelt AtB at vi forventer at dette umiddelbart rettes opp slik at tilliten fra skolebarn og foreldre/foresatte til skoleskyssen gjenopprettes, sier Midttun.

-I dialogen med AtB tirsdag 24. september, har kollektivselskapet meldt tilbake at de tar denne kritikken meget alvorlig og følger opp de konkrete hendelser med operatørselskapet. I tråd med dette er det gjennomført ny opplæring av sjåførene med instruktør på den aktuelle ruten.

Rådmannen vil følge opp denne saken tett overfor AtB fremover, og vil orientere trafikksikkerhetsutvalget om utviklingen i denne saken i deres kommende møte, sier Carl-Jakob Midttun.

https://malviknytt.no/2019/09/23/vurderer-aksjoner-mot-skolebussen/