Disse vil bli virksomhetsleder i Malvik

Malvik kommune har lyst ut stillingen som Virskomhetsleder, Psykisk helsetjeneste og rus.

Ved søknadsfristens utløp har det kommet inn 16 søknader, fra sju menn og ni kvinner.

Disse har søkt på stillingen som Virksomhetsleder Psykisk helsetjeneste og rus:

 1. Tove Lisbeth Bjørkli (50), Heimdal. Rektor.
 2. Helge Holtskog (52), Trondheim.
 3. Silje Nilsen (39), Trondheim. Kommuneoverlege Trondheim kommune.
 4. Jon Carlos Okstad (35), Trondheim. Miljøterapeut/Trondheim kommune.
 5. Elin Oddny Sæther (42), Hommelvik. Stavne KF, Trondheim kommune, Dagsverket.
 6. Frank André Laumann (56), Flatåsen.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for rus – og avhengighetsmedisin, Flatåsen.
 7. Eva Sondresen (48), Hegra. Fagkoordinator ved Helse Nord-Trøndelag, Psykiatrisk klinikk, Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser.
 8. Vibeke Dahl (32), Malvik. Arbeidssøker.
 9. Kay Børge Torset (35), Trondheim. Miljøterapeut, Humana Norge.
 10. Anne Marit Kjønstad (48), Trondheim. Leder Kvalitet og Service, Adresseavisen.
 11. Duy Dat Nguyen (43), Trondheim. Avdelingsleder, Rus og Tiltak Melhus kommune.
 12. Hanne Drøyvollsmo (44), Bjugn. Bjugn kommune, psykisk helse- og rusarbeid/Fosen Helse IKS, Rask psykisk helsehjelp.
 13. Ragnhild Marie Stavå (41), Stjørdal. Enhetsleder, Meråker kommune.
 14. Kåre Rønnes (49) Jakobsli.  Avdelingsleder, Enhet psykisk helse og rus, Trondheim kommune.
 15. Arne Einar Undeland (41), Heimdal.