Nei til Russefestival

Malvik kommune har mottatt en henvendelse fra firmaet Fastlane AS om et mulig samarbeid om å arrangere en trøndersk russefestival på Midtsandtangen friluftsområde første helga i mai 2020.

Rådmann Carl-Jacob Midttun orienterte formannskapet om saken denne uken.

-Det er avholdt et møte med Fastlane den 29.august, der også virksomhet kultur deltok. Fastlane la frem sine tanker og planer rundt en «Trøndersk russefestival 2020», som de gjerne ønsket lagt til Midtsandtangen friluftsområde, men også andre områder var under vurdering, forklarer Midttun i et notat.

-Rådmannen oppfattet Fastlane som en aktør som hadde gode hensikter med å samle russen fra Midt-Norge til et helgatreff under kontrollerte rammer. Ønsket var å leie området fra fredag til søndag med konserter og servering til russen, skriver rådmann Carl-Jakob Midttun i et notat til politikerne i Malvik formannskap.

-For å kunne gjennomføre dette i praksis, med oppog nedrigg av utstyr, ville dette beslaglegge området i en uke.

-Rådmannen mener at å legge beslag på store deler av Midtsandtangen friluftsområde i en uke til dette formålet ikke er forenlig med det ansvaret Malvik kommune har påtatt seg overfor Miljødirektoratet med å forvalte og drifte området som et regionalt friluftsområde åpent for allmennheten, sier rådmann Midttun i sitt notat.

-Miljødirektoratet har i tidligere dialog vært positiv til arrangementer på området, også å stenge av deler av området, men der det fortsatt sikres en tilgang for allmennheten.

-En russefestival vil måtte stenge en betydelig del av området grunnet mengden av folk og utfordring med alkoholservering. Dette er også problematisk sett i forhold til barn og unge sett fra rådmannens ståsted. Rådmannen mener også at utfordringene rundt trafikksikkerhet på og rundt Midtsandtangen vil være krevende for en russefestival å håndtere, skriver rådmannen i noatet.

-Rådmannen ønsker derfor ikke å legge til rette for å avvikle russefestival på Midtsandtangen, og det ble meddelt Fastlane i møtet den 29. august, heter det i notatet fra rådmann Carl-Jakob Midttun til Formannskapet i Malvik.