Vil si nei til vindkraft i Malvik

Formannskapet i Malvik behandler tirsdag forslag til en høringsuttalelse om en nasjonal ramme for vindkraft.

I rådmannens innstilling heter det at Malvik kommune stiller seg positiv til at det er utarbeidet forslag til en samla vurdering for aktuelle områder for vindkraft i Norge, men mener meldingen ikke blir et egnet grunnlag for prioritering før den inngår i en helhetlig gjennomgang av kraftsystemet.

Videre foreslår rådmannen at Malvik kommune slutter seg til Trøndelag fylkestings vedtak hvor de går imot ytterligere vindkraftutbygging i Trøndelag.

«Område 24»

Malvik kommune inngår i «Analyseskjema for område 24» sammen med Selbu, Klæbu, Stjørdal, Levanger, Verdal, Meråker, Tydal og Trondheim. På bakgrunn av dette og flere analyseskjema, er området benevnt som «Indre Sør-Trøndelag», foreslått som et av de mest egnede områdene for vindkraftutbygging. Temakartet viser at det er områder i Mostadmarka som grenser til Stjørdal og Selbu som er aktuelle i Malvik. (saken fortsetter under bildet)

Illustrasjon fra saksframlegg

– Vindkraftutbygging i område 24 i Malvik kommune vil ha vesentlig negativ innvirkning på naturreservat, sammenhengende villmarksområder, viltområder og naturtyper, som er opplysninger i saksframlegget. Området er dårlig kartlagt, så flere viktige naturtyper enn oppgitt vil sannsynligvis kunne bli berørt.

-Villmarksområdene innenfor område 24 har høy opplevelsesverdi og er derfor svært viktige som friluftslivsområder for en økende befolkning i regionen. Det er lite framtidsrettet å bygge ned de nærmeste villmarkspregede områdene til en av landets største byer, skriver rådmannen i sin innstilling.

Høringsuttalelsen skal endelig vedtas i kommunestyret.