Trafikksikkerhetstiltak nå

Sveberg Vel har lenge forsøkt å få Malvik kommune til å opprette tiltak i forhold til å bedre trafikksikkerheten rundt booligområdene på Sveberg.

-Det har blitt sendt inn flere forespørsler om å få fartsdempere på veien ved Kindsetjønna, Bjørnmyra og Svehøgda, forteller Alexander moen i Sveberg Vel.

-Dessverre er det ikke kommet noen tiltak enda.

-Politiet er også blitt kontaktet og de skal ha registrert mer enn 15% fartsovertredelser og skal ha varslet kommunen om at tiltak må iverksettes, spesielt siden dette benyttes som skolevei.

-Politiet skal ha fått til svar at kommunen ikke har økonomi til dette, forteller Moen. (saken fortsetter under bildet)

Her vil velforeninga ha fartshump for å få ned hastigheten. (Foto: privat)

Blitt værre

Nå er han og resten av beboerne på Sveberg bekymret da tilstanden har forverret seg den siste tiden har og det er registrert flere nestenulykker grunnet for høy hastighet og bilister som ikke stopper ved overganger for myke trafikanter.

-Nesten samtlige politiske parti har dette som en sak i sitt program. Nå kan de vise handlekraft og sette inn tiltak, sier Alexander Moen i Sveberg Vel.

Alexander Moen (foto: privat)