SP fosser fram i Malvik

Når forhåndsstemmene for Malvik er talt opp har Senterpartiet og Arbeiderpartiet i Malvik flertall alene uten støtteparti.

Det er avgitt 2.053 forhåndsstemmer og tallene er etter opptelling av 2019 i følge valg.no.

FrP og Venstre har mistet ett mandat hver, mens Sv og Rødt har vunnet hvert sitt i Malvik.