Skill mellom sak og person

Innlegg fra Eva Lundemo (H): For 100 dager siden, dristet jeg meg til å komme med en oppfordring til alle mine politiske kolleger. 

Det var at de skulle bruk de siste 100 dagene klokt. Vise hverandre respekt, og ha en fin tone. Vær uenige i sak, men ros gjerne hverandre og husk; alle vil vi det beste, men jeg tror dessverre ingen av oss sitter med hele fasiten. Derimot, lytter vi til hverandre og jobber sammen, kan det faktisk være at vi kan oppnå store ting!

Av og til, tenker jeg på hvor heldige vi er som bor i et land hvor innbyggerne fritt kan velge hvem som skal være med på å bestemme over hvordan vi skal ha det. Det er et fantastisk system, som også krever ansvarlighet og noen tanker om hvordan samfunnet skal være.

Det er også interessant å være med på den prosessen som ofte starter med et lite forslag i et møte og ender opp som en stor sak i kommunale organer. Det er spennende, synes jeg.

Vi fikk en tøff start med underskudd i kommuneøkonomien på over 20 millioner kroner i inneværende periode. Men med en sterk og god administrasjon og økonomiavdeling, et godt samarbeid og viktige bidrag fra de ansatte, har vi greid å snu minus til pluss. I dag ser kommuneøkonomien bedre ut enn på mange år, mye på grunn av streng budsjettdisiplin, men også på grunn av statlige overføringer fra Regjering og Storting. Det må vi heller ikke glemme.

Når valgkampen nå strammet seg litt til, opplever jeg til en stadighet at politiske motstandere sier dem ser frem til, og faktisk gleder seg til, å krangle med meg politisk til høsten.

Personlig ser jeg ingen grunn til å krangle. For i utgangspunktet tror jeg vi er enige om målet, det er bare veien til målet vi ser annerledes på. Kanskje er vi nærmere enn vi tror. Kanskje er det en kopp kaffe og en prat, som kan gjøre til at vi innser at begge parter kan ha en god ide, og hvis vi legger disse ideene sammen, så kan vi faktisk få et enda bedre forslag.

Noen steder er vi nok ideologisk uenig, men da er det greit å være enig om at der er vi faktisk er uenig. Man skiller mellom sak og person, og for meg er det viktig at vi skal ha en høy grad av tillit til hverandre. Gjensidig respekt og toleranse er avgjørende for å ivareta denne tilliten, også̊ i fremtiden.

Sammen med Malvik Høyre mener jeg at mangfold og toleranse er viktige verdier vi skal ta vare på i lokalsamfunnet. Vi må sikre at hver og en av oss har retten til å være annerledes, for mangfold står ikke i motsetning til fellesskap.

For meg er det viktig at kommunen vår skal være en «JA-kommune»; Imøtekommende og serviceinnstilt overfor innbyggere, ansatte og næringsliv.

Jeg jobber for at det, for alle, skal være trygt, godt og rettferdig å bo i Malvik.

En av bærebjelkene i Malvik, er frivillighet. Vi har mange ildsjeler og ressurspersoner som gjerne vil bidra for å glede andre. Men det må settes i et system. Jeg er sikker på at hvis vi åpner dørene for nærmiljøet, vil det gi alle et rikere liv. Ikke bare for mottakeren av tjenestetilbudet, det vil være til berikelse for alle innbyggerne i kommunen.

Men, la det ikke herske noen tvil: Når helsa svikter, skal det offentlige gi et godt og trygt omsorgstilbud. «Leve hele livet» handler om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre; Mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Trivsel er viktig, og mat er en viktig trivselsfaktor.

Sammen med Malvik Høyre, vil jeg derfor innføre serviceverter ved kommunens sykehjem/helsetun. Vi må aldri glemme, at kommunens sykehjem/helsetun faktisk er hjemmene til de som bor der.

Servicevertene skal tilrettelegge mat, dekke koselige bord, lage frokost, lunsj, kommunisere og spise sammen med beboerne. De skal bake, skape gode lukter og lage en god atmosfære.

Sammen med Malvik Høyre, vil jeg nå endre den politiske kursen i kommunen vår. Vårt mål ved valget i 2019, er i samarbeid med andre partier, å overta styringen av kommunen. Vi vil jobbe for at kommunen fortsatt skal få en god økonomi, uten eiendomsskatt, og uten at dette skal gå utover tjenestene og tilbudene kommunen gir sine innbyggere.

Malvik Høyre vil bidra til mer mangfold og valgfrihet, åpenhet og omstilling i kommunen vår. Dette skal vi få til ved å organisere kommunale tjenester klokt, effektivt og fornuftig.

Jeg håper på din stemme ved valget, og har stor tro på at Malvik Høyre, med å gjennomføre våre forslag, skal gjøre Malvik kommune enda bedre – for alle.

Godt valg!

Eva Lundemo
Ordførerkandidat
Malvik Høyre

(For ordens skyld opplyser vi om at Eva Lundemo er tilknyttet Malviknytt som reporter på stoffområdene sport og kultur. Hun er også samboer med avisens redaktør)