Er du klar for et bedre Malvik?

Innlegg av Lill Harriet Sandaune (FrP): Kjære velger! Valgdagen er straks her, og i morgen gjelder det.  

Jeg valgte å engasjere meg i politikken for å gjøre en forskjell, for å bidra til at innbyggerne i Malvik blir sett som selvstendige individer, og ikke som del av et system. Jeg stiller som ordførerkandidat fordi jeg vil gjøre hele Malvik kommune til et enda bedre sted å leve. Det er hverdagen hver enkelt innbygger som er det viktige, og at man sikres trygge og gode tjenester ut fra det behovet man har gjennom hele livet. Mine hjertesaker er eldreomsorg, skole, oppvekst og næringsutvikling. Malvik kommune må endre kurs og bli en JA-kommune som legger til rette for næringsutvikling og verdiskaping. Det er dette som danner grunnlaget for økonomisk stabilitet og gode kommunale tjenester i fremtidens Malvik.

Malvik er en flott kommune å bo i. Vi har nærhet til turområder, fjord, skog og fjell – en unik kombinasjon av by og land. Dette gir oss mulighet til å leve et godt og aktivt liv i Malvik. Malvik kommunes viktigste oppgave er å levere gode tjenester til innbyggerne, og det gjelder særlig innenfor helse, eldreomsorg, skole og oppvekst. Dersom vi gjør de riktige prioriteringene kan vi styrke tjenestetilbudet, og samtidig bidra til god næringsutvikling i kommunen. Men det betinger at det finnes en vilje til å sette seg målsetninger, stille krav til både politikere og ansatte, og jobbe sammen for kommunen vår. Vi skal utvikle Malvik uten å forringe de fordelene som vil gjøre kommunen vår til et godt sted å bo også for kommende generasjoner. 

Valget i 2019 er et retningsvalg for Malvik, og FrP er et handlekraftig alternativ for å skape en enklere og bedre hverdag for folk flest. Er du klar for et bedre Malvik? Da håper jeg at du bruker stemmeretten din i morgen, slik at vi i FrP kan gjøre jobben videre de neste fire årene. 
Godt valg!

Lill Harriet Sandaune

Gruppeleder Malvik FrP