Rødt- et annerledes parti

Innlegg fra Rødt i Malvik: Det kryr av grunner for å stemme på Rødt i år! Gang på gang har vi sett at de politiske skiftene her til lands medfører små endringer.

Partiene som sitter i posisjon flikker litt på arbeidet til dem som satt der før dem. Partiene i opposisjon foreslår endringer, men endringene tar utgangspunkt i de samme premissene som allerede er lagt, og klarer derfor ikke å komme opp med noe annet enn det som allerede er.

I kommunene er antakelig forskjellene mellom de til høyre og de til venstre enda mindre. Rødt godtar ikke premissene! Rødt vil endre politikken på en grunnleggende måte, og vil jobbe for radikale systemendringer. Vi vil jobbe for å gi folk trua på at endringer er mulig, og at gamle vedtak kan endres!

Rødt tar kampen mot forskjells-Norge! De økende sosiale forskjellene handler om at de mektigste får stadig mer, mens vanlige menneskers trygghet svekkes. Rødt ser hvordan privatisering truer alt det arbeiderbevegelsen har bygget opp i kommunene, og at makt og muligheter blir urettferdig fordelt. Og naturressursene som tilhører oss alle, utnyttes for å berike noen få.

Rødt er del av en folkebevegelse, ikke en valgkampmaskin! De med mest makt i Norge er aldri på valg, til tross for at de eier store og viktige arbeidsplasser eller viktige deler av infrastrukturen vi alle trenger. Derfor tror vi politikk må handle om noe mer enn å velge politikere annethvert år, hvis man virkelig skal skape forandring.

Rødt kan ikke slå dette tilbake alene. Det må handle om å bygge en folkebevegelse som vil eie fellesresursene våre sammen. Rødt viser handlekraft! Rødt er ei vaktbikkje, og stiller maktpersoner til ansvar.

Vi er prinsipielt imot maktkonsentrasjon, og vil derfor ikke være redd for å si fra selv om det er våre egne posisjoner som trues. Som representant for Rødt er man ikke bare en person- man representerer store og mange interressefelleskap. Rødt er ikke til salgs! Private særinteresser kan ikke kjøpe seg innflytelse over Rødt. Du kan stole på at vi aldri sier én ting før valget, og gjør noe helt annet etterpå. Rødt er det virkelige demokratiske partiet, fordi for oss handler ikke demokrati bare om folkeavstemninger og valg, men det handler om at de det gjelder må få delta når beslutningene tas.

Markedsliberalisme er udemokratisk. Rødt sin definisjon av ytringsfrihet er ikke begrenset av lojalitet til pengemakta. Vi er for åpne prosesser og maktrotasjon, ikke lukkede styrer og delegert makt. Rødt er også det virkelige arbeiderpartiet, fordi vi vil ha mer makt til arbeiderne, ikke de som tar ut utbyttet av det arbeidet vi gjør. Vi har fagbevegelsen i ryggen, og det er de som bestemmer hva vi skal kjempe for. Rødt tar alltid parti med arbeiderne.

Rødt er også det virkelige sosialistiske venstrepartiet, fordi vi er sosialister, og som i ord og handling ligger lengst til venstre. Og Rødt er også det virkelige miljøpartiet, fordi vi ser at markedsliberalisme er klimaets og miljøets største trussel. Kampen for å stoppe fossilt brensel kan aldri vinnes så lenge jakten på økt profitt er lovlig og uregulert. Kapitalisme er ikke bærekraftig, jorda tåler ikke evig vekst.

Grønn kapitalisme finnes ikke!

Stem klokt- godt valg!

Rødt Malvik