Store forventninger til ny ungdomsskole

Valgkampen er over oss for fullt noe innbyggerne i kommunen får merke på ulikt vis.

Onsdag var det elever og lærere ved Vikhammer ungdomsskole som fikk et kort glimt av lokale AP-politikere som fikk besøk av tidligere utdanningsminister Trond Giske.

Han fikk med egen øyne se hvordan forholdene ved ungdomsskolen på Vikhammer er og han og de lokale politikerne fikk høre om prosessen rundt romprogrammet ved skolen som nå er vedtatt.

-Romprogrammet og finansieringa er på plass, nå skal vi vedta lokalisering, fotalte Terje Talsnes, som er medlem av Utvalg for Oppvekst og Kultur til Trond Giske.

Den nye Vikhammer ungdomsskole vil få en enda større del av flerbruk enn den i Hommelvik.

-Her vil det bli ungdomsklubb og kulturskolen vil få nye lokaler, fortalte lederen i Malvik AP, Anne Synnøve Mostervik.

Den tidligere statsråden var opptatt av innholdet i de nye byggene.

-Et nytt bygg i seg selv gir ikke automatisk gode læringsresultater, sa Trond Giske. Det var tidligere ungdomsskolelærer Jo Arne Fosmo enig i.

-Men det gir en helt annen skolehverdag med godt inneklima. Da kan vi konsentrere oss om det vi skal gjøre og ikke tenke på å lufte hvert tiende minutt.

Kristine Holden og Kristin Nybrodahl fra AUF var med på skolebesøket. De var opptatt av at inngangen til helsesøsterens lokaler var skjermet og/eller lå i et område av skolen hvor elevene kunne ha ulike ærend som kantine, lærerrom osv.

Med romprogram og en finansieringsplan på plass gjenstår det nå å få vedtatt plasseringen av skolen.

Målet er å starte byggingen rundt påsketider 2020 og ferdig skole høsten 2022. Da må kommunestyret bestemme seg for hvor skolen skal stå, på grusbanen eller gressbanen på Vikhammer, begge lokasjonene i nærheten av Malvik videregående skole.

Personalet og elevene ved ungdomskolen ønsker seg nytt uteareal og har sett til Hommelvik ungdomsskole og hvor mye dette er brukt.

-I 2001 var det nye skolebygg som var noe av det elevene og foreldrene hadde som det høyeste ønske i skolepolitikken. Da laga vi et stor investeringsprogram hvor vi lagde en rentefri låneordning for kommunene med 15 milliarder i hver fireårsperiode. Den gikk over fire perioder så vi har brukt enormt mye penger på skolebygg disse årene så det er vesentlig forbedret.

-Og vi ser jo det her i Malvik hvordan man tar skole for skole, først Hommelvik, så Vikhammer og senere Saksvik etter hva jeg forstår, sier Trond Giske, før han fortsatte valgkampferden i Trøndelag.

Gleder seg til ny ungdomsskole: (f.v) Kristin Nybrodahl, Terje Talsnes, Laila Bøkestan Nilssen, Anne Synnøve Mostervik, Trond Giske, Jo Arne Fosmo og Kristine Holden.